O wydarzeniu

Forum Animatorów Sztuki Najnowszej – Katowice 2015

Forum Animatorów Sztuki Najnowszej to finał projektu naukowo-badawczego „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury”, którego organizatorem był Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach wydarzenia przedstawiciel Obserwatorium – Maciej Zygmunt – uczestniczył w panelu dyskusyjnym pn. „Perspektywy edukacji kulturalnej w kontekście nowych możliwości rozwoju infrastruktury dla kultury. Szanse i zagrożenia”. Maciej Zygmunt przedstawił optymistyczną perspektywę „pojemnej” edukacji kulturalnej oraz realizacji jej poprzez lokalne partnerstwa. Odniósł się też do kadr, przed którymi stoi wyzwanie większej otwartości, elastyczności oraz gotowości do podnoszenia kompetencji. W panelu wzięli także udział: Przemysław Smyczek – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski), prof. UŚ dr hab. Maria Popczyk – (Uniwersytet Śląski).