O wydarzeniu

I Kongres Menedżerów Kultury – Katowice 2015

Kongres poświęcony był zagadnieniom zarządzania w kulturze oraz znajdywaniu rozwiązań problemów strategicznych. Kongres zorganizowany został przez Stowarzyszenie Inicjatywa i Narodowe Centrum Kultury. Obserwatorium było partnerem merytorycznym przedsięwzięcia.

W ramach wydarzenia Maciej Zygmunt uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Relacje animatorów i menedżerów kultury”. Reprezentant Obserwatorium mówił o koegzystencji figur (menagera i animatora) w ekosystemie kultury, ich profesjonalności oraz językach komunikacji. Zwrócił uwagę na uzupełnianie się kompetencji menedżerskich i animacyjnych w przestrzeniach: diagnozy, ekonomii, odpowiedzialności oraz misji publicznej. Pozostałymi uczestnikami panelu byli specjaliści: Marek Sztark (Kadry Kultury / Forum Kraków / ESK Wrocław 2016), Anthony Attard (St. James Cavalier Centre for Creativity, Malta), Paweł Gogołek (Forum Kraków / Stowarzyszenie Edukacyjne MCA / Collegium Da Vinci).

Ponadto Aleksander Lysko w dniach 10-11 grudnia prowadził warsztaty dla uczestników. Pierwszy z warsztatów pt. „Źródła finansowania projektów kulturalnych/sposób myślenia przy konstrukcji wniosku aplikacyjnego” łączył w sobie dwa zasoby informacji. Pierwsza część prezentowała typy źródeł finansowania projektów kulturalnych na wybranych przykładach. Druga – warsztatowa – skupiona była na identyfikacji kluczowych zasobów w otoczeniu podmiotów sektora kultury oraz poszukiwaniu odpowiedzi na istotne pytania z punktu widzenia logicznej i przemyślanej konstrukcji wniosku aplikacyjnego. Z kolei drugi warsztat w dniu 11 grudnia pt. „Zarządzenie projektem kulturalnym z elementami finansowania działalności kulturalnej” miał na celu wskazanie i zrozumienie niezbędnych elementów pozwalających stworzyć spójny i efektywny projekt kulturalny. Na bazie tej wiedzy zostały przeanalizowane mechanizmy zarządzania projektem dążące do ich samopowielania. Podczas szkolenia została również zwrócona uwaga na znaczenie procesu (auto)ewaluacji – jako narzędzia kontroli i edukacji w projekcie. Ostatnią częścią było wskazanie wybranych źródeł finansowania działalności kulturalnej. Uczestnikami obu warsztatów byli przedstawiciele sektora kultury z całej Polski.