O wydarzeniu

II Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie

II Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie to inicjatywa oddolna, organizowana przez obywateli i obywatelski miasta Cieszyn. Współtworzyły ją zarówno osoby związane z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, jak i lokalni twórcy i animatorzy kultury. Obserwatorium przygotowało i poprowadziło wydarzenie towarzyszące Kongresowi 2 grudnia 2013 r. pn. Edukacja kulturalna – SPACER”.

W Cieszynie zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej realizowane są w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury finansowanych przez Miasto Cieszyn. Wachlarz programów jest zróżnicowany ze względu na ilość i grupę odbiorców. Oprócz oferty podmiotów miejskich istnieje wiele płatnych i bezpłatnych zajęć. Inicjatywy te organizowane są przez organizacje pozarządowe, prywatne podmioty oraz grupy oddolne.

Program to jednak nie wszystko. Jakie są oczekiwania i potrzeby kulturalne mieszkańców? Jak obywatele Cieszyna odnoszą się do stałej oferty? Czy jest dla nich dostępna? Moderowaną dyskusję i panel podsumowujący poprowadzili Maciej Zygmunt i Aleksander Lysko.