O wydarzeniu

II NieKongres Animatorów Kultury – Lubiąż 2016 r.

Maciej Zygmunt z Obserwatorium poprowadził dwie debaty w trakcie II NieKongresu Animatorów Kultury w strefie organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Tematem przewodnim dyskusji były instrumenty wspierania animacji i animatorów.

Pierwsza debata poświęcona była instrumentowi nagrody. Uczestnikami byli organizatorzy znanych i cenionych wśród animatorów nagród przyznawanych corocznie za ich dokonania i sukcesy na polu animacji i aktywności kulturalnej. Dyskusja toczyła się wokół kwestii takich jak:

  • Czy przyznawanie nagród ma sens?
  • W jaki sposób i kiedy doceniać aktywności animatorów? Kogo nagradzać? Jakie kryteria przyjąć?
  • Co można zrobić, by nagradzanie animatorów mogło mieć znaczenie dla rozwoju kultury i integracji środowiska?
  • Jakie powinności mają nagradzani, a jakie instytucje nadające nagrody?

Druga debata poświęcona była instrumentowi stypendium i rezydencji, a zaproszeni do niej zostali rezydenci i stypendyści w obszarze animacji kultury. Dyskusja toczyła się wokół kwestii takich jak:

  • Jak stypendyści i rezydenci odnoszą się do swych doświadczeń?
  • Na ile stypendium czy rezydencja zmieniły moje działania animacyjne?
  • Jakie wartości sprzyjają dobrej współpracy z fundatorami, jakie są warianty takiej współpracy?
  • Jakie są powinności stypendystów i rezydentów? Jak czytają wartość eksperymentu? Gdzie na społeczno-kulturowej mapie lokują swe aktywności?

Debaty wpisywały się w sferę wsparcia osób indywidualnych w dziedzinie kultury, która jest jednym ze strategicznych pól refleksji Regionalnego Obserwatorium Kultury. Wyniki debat będą analizowane, a ich efekty wykorzystywane w programowaniu kolejnych działań.