O badaniu

Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze

Projekt zrealizowany przy współpracy z pracownikami naukowymi Zakładu Edukacji Kulturalnej Instytutu Nauk o Edukacji w Cieszynie, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSea.

Kongresy Kultury – ogólnopolski i Kongres Kultury Województwa Śląskiego – wskazały na pilną potrzebę podjęcia tematu edukacji kulturalnej. Projekt badawczy „Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze” dotyczył tej właśnie sfery. Wśród wielu czynników, które warunkują jakość edukacji, szczególne miejsce zajmuje kadra i jej kompetencje. Celem projektu było stworzenie możliwie pełnej diagnozy stanu kompetencji kadr realizujących edukację kulturalną w publicznych instytucjach kulturalnych i oświatowych województwa śląskiego.

Celem projektu było stworzenie możliwie pełnej diagnozy stanu kompetencji kadr realizujących edukację kulturalną w publicznych instytucjach kulturalnych i oświatowych województwa śląskiego. Efektem projektu jest raport, którego treści pozwalają m.in. rozpoznać kompetencje i potrzeby realizatorów edukacji kulturalnej w województwie śląskim, oraz materiał mogący służyć określeniu współczesnego programu kształcenia kadr.