O wydarzeniu

Konferencja „FUTURE ARTIST – edukacja kulturalna dla przyszłości”

Konferencja „FUTURE ARTIST – edukacja kulturalna dla przyszłości” miała miejsce w listopadzie 2013 r, była podsumowaniem działań z ostatnich pięciu lat projektu realizowanego w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek. W ramach spotkania przedstawiciel Obserwatorium poprowadził debatę, pt.: „Jak budować projekty edukacji kulturalnej?”. Do dyskusji zaproszono animatorów kultury, edukatorów sztuki i studentów kierunków artystycznych. W spotkaniu udział wzięły pracownie plastyczne z rejonu: Pracownia Plastyczna Pałac Kultury Zagłębia (Dąbrowa Górnicza), „Akcent” – Pracownia Plastyczna (Katowice), Pracownia Plastyczna „TuArt” (Zawiercie), DADA Warsztat Dziecięcej Twórczości (Gliwice), Pracownia Plastyczna i Galeria Dziecięca „Okienko” (Siemianowickie Centrum Kultury), Klub Pastel (Zabrze). Spotkanie przyczyniło się do nawiązania współpracy i stworzenia sieci działań w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej na Śląsku.