O badaniu

Kultura 50+ na terenach wiejskich Śląska

Członkowie zespołu Obserwatorium zorganizowali panel ekspercki w ramach projektu „Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląska”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowanego przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK.

Panel ekspercki miał na celu wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk kulturalnych przez ekspertów zajmujących się organizowaniem lub badaniem oferty dla osób 50+ na terenach wiejskich. Wnioski z raportu ujęte zostały w raporcie z badania opublikowanym na stronie Stowarzyszenia