O badaniu

Twórca a polityka kulturalna samorządów w województwie śląskim

Celem projektu była eksploracja przestrzeni koegzystencji twórców indywidualnych i jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w kontekście dystrybucji środków publicznych, w tym usług dla sektora kultury i kreatywnego.

Efektem projektu jest raport, do którego lektury zapraszamy. Zorganizowaliśmy również konferencję podsumowującą projekt. Poniżej abstrakt raportu „Twórca a polityka kulturalna samorządów w województwie śląskim”.