Więcej

W regionie o regionie. Edukacja regionalna kadr oświaty

W regionie o regionie to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa we współpracy z Silesia Scholą – Stowarzyszeniem na rzecz edukacji regionalnej, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt W regionie o regionieskierowany był do nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem zajęć z edukacji regionalnej (zarówno dla tych, którzy takie zajęcia już prowadzą, jak i tych planujących prowadzić je w przyszłości).

Jednym z prelegentów prowadzących zajęcia był pracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury – Aleksander Lysko. Prowadził on zajęcia pt. Instytucje kultury – sojusznik w edukacji regionalnej. W ramach prowadzonych zajęć przekazane były informacje między innymi nt.:

  • aktualnych priorytetów oraz trendów w obowiązujących w sektorze kultury w przestrzeni europejskiej, polskiej, śląskiej;
  • możliwości współpracy placówek oświaty z instytucjami kultury w zakresie działań związanych z edukacją regionalną;
  • wskazania najbardziej znaczących przykładów prowadzenia edukacji regionalnej przez instytucje kultury.