Więcej

Warsztaty dla instytucji kultury województwa opolskiego

Zespół  Obserwatorium przygotował i przeprowadził na zlecenie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego warsztaty pt. Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach. Projekty badawcze, doradztwo, wiedza (prowadzenie: Maciej Zygmunt) oraz Źródła finansowania projektów kulturalnych (prowadzenie: Aleksander Lysko). Warsztaty były skierowane w głównej mierze do dyrektorów gminnych samorządowych instytucji kultury z terenu województwa opolskiego. Głównym celem było podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w instytucjach kultury jako odpowiedzialnych za zarządzanie projektami interdyscyplinarnymi.

Zrealizowane warsztaty przybliżyły misję oraz działalność Obserwatorium jako inkubatora projektów badawczych, doradcy projektowego i kulturalnego think-tanku w województwie śląskim. Ponadto były one źródłem bogatej wiedzy w dziedzinie realizacji projektów kulturalnych oraz pozyskiwania funduszy na poziomie regionalnym, lokalnym, krajowym oraz ukazały możliwości współfinansowania projektów kulturalnych ze środków unijnych.