ODRArium + SIZE

ODRArium + SIZE

ODRArium + SIZE to jednoroczny projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna. Motywem przewodnim jest szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe związane z Odrą. Idea projektu wynika z wcześniejszych działań prowadzonych przez Instytut w latach 2018 – 2020:  „Ale! Kanał!” (mapowanie dziedzictwa w obszarze Kanału Kłodnickiego i Gliwickiego), „ODRAzu widać KULTURĘ!” (popularyzacja wiedzy zebranej podczas mapowania), a także w projekcie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (2021): „Kanał Kłodnicki – ocalić od zapomnienia”.

ODRArium + SIZE polegać będzie na włączeniu lokalnych grup działania w twórcze procesy zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego w regionie. Projekt będzie działaniem holistycznym i interdyscyplinarnym, łączącym takie dziedziny jak: etnologia, historia, botanika, ekologia, hydrotechnika i turystyka kulturowa. Inspiracją i głównym odniesieniem struktury projektu będzie ludowa wizja czterech żywiołów i wzmocnienie umiejętności doświadczania kultury poprzez zmysły.

Instytut im. Wojciecha Korfantego zamierza wesprzeć wiedzą ekspercką i metodami działania archiwistycznego społeczności lokalne, zamieszkujące górnośląskie dorzecze Odry w budowaniu wiedzy o otoczeniu historycznym, kulturowym oraz przyrodniczym.

 

Koordynatorkami zadania są: Danuta Cholewa i dr Małgorzata Tkacz-Janik: d.cholewa[malpa]instytutkorfantego.pl, m.tkaczjanik[malpa]instytutkorfantego.pl, +48 32 251 75 63 wew. 123, +48 32 201 77 83.