zamów

Cena: 45,00 zł

Kult Świętej Barbary w Zagłębiu Dąbrowskim

O projekcie

Kult Świętej Barbary w Zagłębiu Dąbrowskim

Publikacja, będąca wynikiem badań terenowych, jest mocno związana z górniczym materialnym i niematerialnym dziedzictwem Zagłębia Dąbrowskiego, a ściślej – obszaru Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Wojkowic, Siewierza, Sławkowa, Zawiercia oraz wiejskich terenów powiatu będzińskiego. Zgromadzona (autorska) dokumentacja fotograficzna obejmuje ostatnie dwadzieścia lat i zaprezentowana w formie katalogu zawiera liczne fotografie współczesne i archiwalne. Nadrzędnym celem niniejszej pracy jest ukazanie przedstawień świętej Barbary głównie na obrazach, witrażach, sztandarach oraz w rzeźbie.

zamów

Cena: 45,00 zł

Kult Świętej Barbary w Zagłębiu Dąbrowskim