zamów

Cena: 40,00 zł

O życiu i twórczości śląskiego rzeźbiarza Jerzego Egona Kwiatkowskiego (1928-2005)

O projekcie

O życiu i twórczości śląskiego rzeźbiarza Jerzego Egona Kwiatkowskiego (1928-2005)

Zapraszamy do zakupu nowej publikacji autorstwa Weroniki Cudzich.

Jerzy Egon Kwiatkowski (1928-2005), twórca wielu monumentalnych rzeźb zlokalizowanych na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, na trwałe zapisał się na kartach historii tego regionu. Jego dzieła można odnaleźć na placach, w parkach oraz we wnętrzach i na fasadach budowli świeckich i sakralnych.

zamów

Cena: 40,00 zł

O życiu i twórczości śląskiego rzeźbiarza Jerzego Egona Kwiatkowskiego (1928-2005)