zamów

Cena: 20,00 zł

Pędzlem i dłutem. O twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora (1918-1989)

O książce

Pędzlem i dłutem. O twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora (1918-1989)

Publikacja autorstwa Ireny Kontny przedstawia sylwetkę Ludwika Konarzewskiego – juniora, malarza, rzeźbiarza i pedagoga plastycznego. W 2018 roku przypada 100. rocznica urodzin tego interesującego twórcy.

Wydawnictwo stanowi praktycznie pierwsze opracowanie monograficzne sylwetki artysty oraz dzieł, które stworzył. Nazwisko Konarzewskich na trwałe wpisało się w życie artystyczne Śląska. Znana i opisana jest sylwetka pierwszego przedstawiciela tego rodu – Ludwika seniora (1885–1954). Niejako w cieniu ojca pozostał Ludwik junior (1918–1989) – malarz, rzeźbiarz oraz pedagog artystyczny. Był człowiekiem o zacięciu społecznikowskim, który wprowadził w arkana sztuki wielu młodych górali z Istebnej oraz Górnoślązaków z robotniczych osiedli z okolic Rybnika. Pozostawił po sobie wiele ponad tysiąc obrazów olejnych, różnego rodzaju rzeźby oraz kilkanaście monumentalnych kompozycji, które można zobaczyć w przestrzeni publicznej oraz w budowlach sakralnych. Jednakże artysta najpełniej odnalazł własny, artystyczny sposób wypowiedzi w portrecie i pejzażu. Spośród ponad tysiąca dzieł, jakie miał w swym dorobku, do najciekawszych zaliczają się niewielkie krajobrazy i miniatury portretowe, na których widnieją wizerunki członków najbliższej rodziny artysty.

Wydana w 2018 r. publikacja Regionalnego Instytutu kultury w Katowicach  pt. Pędzlem i dłutem. O twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora (1918-1989) inicjuje nową serię  „ZIEMIA – CZŁOWIEK –DZIEŁO”. Seria dotyczy artystów, których życie i twórczość związane są z terenem województwa śląskiego.

W roku 2019 planowane jest wydanie kolejnej książki w serii.

zamów

Cena: 20,00 zł

Pędzlem i dłutem. O twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora (1918-1989)