zamów

Cena: 45,00 zł

Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku

O książce

Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku

Zygmunt Woźniczka
Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku

Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku były częścią represji, jakie dotknęły całą Polskę i jej mieszkańców w tym okresie. Niemniej jednak ich specyfiką był czynnik narodowy. W tym regionie  bowiem dziesiątki tysięcy ludzi prześladowano tylko za to, że byli Niemcami lub za Niemców ich uznawano. Stali się obywatelami drugiej kategorii, których pozbawiono praw swobodnego rozwoju kulturowego. Ponadto było tutaj szczególnie widoczne ekonomiczne podłoże represji. Władze potrzebowały niewolniczej siły roboczej do pracy w kopalniach i „znalazły ją”, bowiem wielu obywateli nie tylko z Górnego Śląska uznanych za „wrogów ludu” stało się więźniami obozów pracy czy „żołnierzami-górnikami”. Górny Śląsk stał się polskim „archipelagiem gułag”, a represje stałym elementem tutejszej codzienności.

O wydawcy

 

 

„Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe
Katowice 2013
(Wydanie drugie poszerzone i poprawione)

zamów

Cena: 45,00 zł

Represje na Górnym Śląsku po 1945 roku