zamów

Cena: 15,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 1 ODKRYCIA. BADANIA

O publikacji

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 1 ODKRYCIA. BADANIA

Seria wydawnicza przedstawia rezultaty prac konserwatorskich, prezentuje wyniki prowadzonych badań, popularyzuje wiedzę o zabytkach.

Oddawany do rąk Czytelników pierwszy tom Wiadomości konserwatorskich województwa śląskiego inicjuje stałe – w zamyśle wydawców – publikacje pokazujące rezultaty prac konserwatorskich, prezentujące wyniki prowadzonych badań, a także popularyzujące wiedzę o zabytkach.

Książka skierowana jest do osób zajmujących się zabytkami zawodowo, a także do tych, dla których zabytek i wszystko, co go dotyczy, należy do sfery zainteresowań osobistych.

red. Barbara Klajmon
Rok wydania: 2009

Spis treści

 • Od Wydawców (B. Klajmon, J. Owczarek)

I Prace konserwatorskie

 • J. Szpakowicz Odkrycie i konserwacja polichromii w prezbiterium gotyckiego kościoła św. Jakuba Apostoła w Simoradzu
 • A. Trzos, Przebieg prac konserwatorskich prowadzonych przy sarkofagu cynowym Erdmana I Leopolda von Promnitz
 • I. Kontny, Prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Łanach Wielkich w latach 2004 – 2007
 • A. Poloczek, Konserwacja polichromii w kościele pw. św. Michała Archanioła w Żernicy k. Gliwic

II Studia i badania

 • M. Pawliński, J. Pierzak, Średniowieczne grodzisko w Ćwiklicach (gm. Pszczyna) na tle podobnych reliktów rezydencji możnowładczych na Górnym Śląsku
 • J. Borowska-Antoniewicz, Odkrycie hypocaustum na Jasnej Górze. Przyczynek do nowego spojrzenia na zabudowania klasztorne
 • A. Konieczny, Sprawozdanie z badań dendrochronologicznych zabytkowych kościołów w województwie śląskim przeprowadzonych w 2008 roku
 • M. Lachowska, Pałac w Krowiarkach
 • E. Pokorska, Okładziny ceramiczne dawnych sklepów rzeźniczych z początku XX wieku w Gliwicach

III Komunikaty

 • J. Pierzak, Wczesnośredniowieczny ośrodek produkcji ceramiki szkliwionej z XI – XII wieku pomiędzy Bytomiem, Siewierzem, Dąbrową Górniczą i Sosnowcem w świetle najnowszych badań archeologicznych
 • Zestawienie dotacji udzielonych ze środków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w latach 2007 i 2008 (Barbara Klajmon)

zamów

Cena: 15,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 1 ODKRYCIA. BADANIA