zamów

Cena: 35,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 12 Funkcje w zabytkach

O projekcie

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 12 Funkcje w zabytkach

„Nowe funkcje w zabytkach” to temat przewodni i tytuł kolejnego,  dwunastego już tomu „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego”. Publikacja wydana  została przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  oraz  Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego. Seria funkcjonująca od ponad dekady przybliża specjalistom związanym z ochroną zabytków oraz szerokiemu gronu miłośników zabytków – prowadzone w ostatnich latach w województwie śląskim prace związane z adaptacją obiektów zabytkowych. W tomie prezentowane są teksty dotyczące prac remontowych i  konserwatorskich, mających na celu wprowadzenie do nich nowych funkcji. Omawiane są dwie grupy zabytków: obiektów poprzemysłowych oraz budynków mieszkalnych. Bardzo szeroko prezentowana jest pierwsza grupa obiektów, m. in.  tych znajdujących się na szlaku techniki, czy zabytków pogórniczych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach, dawnej fabryki sukna Graubnera i Machy w Bielsku-Białej, i dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej – Chebziu.  Spośród budowli  warto wspomnieć o przywrócenie pierwotnej funkcji mieszkalnej w warownym dworze w Czańcu, czy o powstaniu nowego (trzeciego już)  muzeum typu skansenowego  w województwie śląskim – w Ślemieniu na Żywiecczyźnie. W „Wiadomościach…” prezentowane są również teksty opisujące problem adaptacji obiektach zabytkowych w tkankach miejskich na przykładzie Żor i Gliwic. Ten ostatni artykuł ukazuje tę problematykę w całkowicie odmiennej formule – jako przykład pełnej realizacji sześciu podstawowych zasad konserwacji, opracowanych przez prof. Bogumiłę Raubę.

Obok zagadnień konserwatorskich i historycznych związanym z adaptacjami w  tegorocznych „Wiadomościach” , podobnie jak w poprzednich tomach, publikowane są  najważniejsze odkrycia  oraz  wyniki badań konserwatorskich na terenie  województwa śląskiego. Te drugie dotyczą następujących badań: dendrochronologicznych w ratuszu w Sławkowie,  architektonicznych w pałacu Donnersmarców w Siemianowicach Śląskich, malowideł w żydowskim domu przedpogrzebowym w Tarnowskich Górach, czy historycznych kamienicy czynszowej przy ul. Mickiewicza 8 w Katowicach. Do  odkryć, którymi chcemy się pochwalić się należy odsłonięcie spod licznych przemalowań i tynków malowideł  w kościołach w Sadowie i w  Bestwinie, pochodzących z czasów gotyku i renesansu.

 

Spis treści 12 tomu „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego” pt. „Nowe funkcje w zabytkach”

ADAPTACJE. STUDIA I PRACE KONSERWATORSKIE
Danuta Żabicka-Barecka, Zbigniew Barecki: Rewitalizacja zabytkowego zespołu zabudowań szybu Maciej – etap II
Bolesław Błachuta, Ewa Kowalówka: Adaptacja zabytkowych obiektów byłej kopalni węgla kamiennego Katowice dla potrzeb nowego Muzeum Śląskiego
Ewa Caban: Adaptacje obiektów przemysłowych na szlaku techniki
Marta Dąbrowska: Adaptacja architektury poprzemysłowej w Bielsku-Białej na przykładzie „Przędzalni” – dawnej fabryki sukna Graubnera i Machy
Adam Frużyński: Przebudowa kotłowni, sortowni, akumulatorowni, zmiękczalni wody kopalni węgla kamiennego „Królowa Luiza” („Zabrze”) w Zabrzu
Agnieszka Gerlic, Dagmara Wójcik: Remont gazowni w Zabrzu
Aleksandra Janikowska-Perczak: Zborowska fajczarnia, nowa historia, nowe życie…
Barbara Klajmon: Adaptacja zabytków pogórniczych na cele turystyczne i muzealne w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Irena Kontny: Nowy skansen w Ślemieniu
Jadwiga Michalska, Ewa Pańczyk: Nowe w starym – adaptacja obiektów zabytkowych w Żorach
Sylwia Namyślak: Dwór w Czańcu – powrót do dawnej funkcji i świetności. Sprawozdanie z prac konserwatorskich przeprowadzonych w latach 2009–2011
Ewa Pokorska-Ożóg: Gliwickie adaptacje obiektów zabytkowych
Artur Rok: Koncepcja rewitalizacji XVIII-wiecznej wieży wyciągowej Wielkiego Pieca w Porębie (woj. śląskie)
Łukasz Urbańczyk: Adaptacja dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej – Chebziu na Stację Biblioteka”

STUDIA I BADANIA
Marta Dąbrowska: Odkrycie polichromii w Bestwinie – komunikat
Ewa Dzik, Karolina Pukaluk: Polichromie ścienne w żydowskim domu przedpogrzebowym w Tarnowskich Górach
Jacek Jakubek: Wyniki badań dendrochronologicznych ratusza w Sławkowie i ich analiza
Milena Mzyk-Makosz, Dariusz Makosz: Badania architektoniczne w pałacu Donnersmarców w Siemianowicach Śląskich
Agata Nowak: Kamienica czynszowa z 1900 r. przy ul. Mickiewicza 8 w Katowicach
Agnieszka Trzos: Kolejne średniowieczne malowidła odnalezione i odsłonięte na Śląsku – w Sadowie. Komunikat

VARIA
Wspomnienie o Arianie Gano-Kotuli
Lista zabytków wpisanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego w 2019
Spis dotacji udzielonych na konserwację obiektów zabytkowych w województwie śląskim w 2019 r.

Noty biograficzne

 

Cena standardowa 35 zł, do 31.12.2020 r. obowiązuje cena promocyjna 25 zł.

okładka

zamów

Cena: 35,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 12 Funkcje w zabytkach