zamów

Cena: 20,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 4 Blaski Średniowiecza

O publikacji

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 4 Blaski Średniowiecza

Seria wydawnicza relacjonuje wydarzenia z dziedziny konserwacji zabytków.Tematyka artykułów 4. tomu skupia się wokół sztuki średniowiecznej.

red. Barbara Klajmon
Rok wydania: 2012

zamów

Cena: 20,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 4 Blaski Średniowiecza