zamów

Cena: 25,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 6 DOM

O publikacji

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 6 DOM

W szóstym numerze konserwatorskiej serii wydawniczej szczególną uwagę poświęcono architekturze mieszkalnej.

Szósty tom Wiadomości konserwatorskich województwa śląskiego został poświęcony zabytkowej architekturze mieszkalnej – zarówno wiejskiej jak i robotniczej, miejskiej, willowej i pałacowej. W książce znajdziecie również inne informacje z życia śląskiego środowiska konserwatorów zabytków.

W tomie znalazły się artykuły na temat konserwacji zespołu sarkofagów z krypty grobowej Promnitzów w Pszczynie oraz średniowiecznego tłoku pieczętnego znalezionego w Gieble.

W książce znajdziecie również wspomnienie o Januszu Dorau, wybitnym konserwatorze, który znaczną część swojego życia spędził w Siemianowicach Śląskich.

Jak co roku, publikujemy również zestawienie dotacji i refundacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach przeznaczonych na prace przy zabytkach w wpisanych do rejestru zabytków oraz wykaz zdań rekomendowanych do udzielenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego przy tego typu obiektach.

Na koniec nowość – wybór archiwalnych fotografii ze zbiorów Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, związanych z zabytkową architekturą mieszkaniową.

W tym roku zaskoczy Państwa również nowa jakość wykonania naszej książki – została ona w całości wydrukowana na papierze kredowym.

red. Aneta Borowik
Rok wydania: 2014. 

 

Spis treści

I PRACE KONSERWATORSKIE

 • Ewa Caban: Kamienica Rynek 7 w Chorzowie – prace konserwatorskie w mieszkaniu nr 1
 • Marta Dąbrowska: Zespół pałacowo-parkowy Pałac Kotulińskich w Czechowicach-
  -Dziedzicach – prace remontowe i konserwatorskie w latach 1945–2011
 • Agnieszka Trzos: Stan badań i prac konserwatorskich prowadzonych przy zespole sarkofagów
  metalowych (cynowych i miedzianych, bogato polichromowanych, złoconych i srebrzonych)
  pochodzących z krypty grobowej rodziny von Promnitz w kościele pw. Wszystkich
  Świętych w Pszczynie
 • Łukasz Urbańczyk: Kolonia Ficinus w Rudzie Śląskiej jako przykład udanej rewitalizacji
  osiedla robotniczego
 • Łukasz Urbańczyk: Kolonia robotnicza przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej
  – przywracanie wartości architektonicznych zabytkowej zabudowy w toku postępowań
  administracyjnych

II STUDIA I BADANIA

 • Aleksandra Bednarska: Osiedla mieszkalne przy zakładach przemysłowych na terenie Częstochowy – architektura, rozplanowanie, stan zachowania
 • Małgorzata Derus: Rozważania o architekturze Siemianowic od XIX do XXI wieku
 • Barbara Klajmon: Bytomska architektura mieszkaniowa okresu międzywojennego i problemy
  jej ochrony
 • Barbara Klajmon: Ludowe budownictwo mieszkaniowe na Górnym Śląsku. Stan zachowania
  i problemy ochrony
 • Irena Kontny: Pomiędzy miastem a wsią. O koloniach patronackich w Knurowie
 • Jacek Pierzak: Średniowieczny tłok pieczętny odkryty przy kościele pod wezwaniem św.
  Jakuba Apostoła w Gieble, woj. śląskie
 • Ewa Pokorska-Ożóg: Tajemnice gliwickich kamienic
 • Anna Sypek: O pałacu w Szczekocinach
 • Anna Syska: Katowickie wille Tadeusza Michejdy

III SYLWETKI

 • Małgorzata Derus: Janusz Dorau 1953–2013


IV KOMUNIKATY

 • Lista refundacji przyznanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w 2013 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 • Lista dotacji przyznanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  w Katowicach w 2013 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 • Wykaz zadań rekomendowanych do udzielenia w 2014 roku dotacji z budżetu Województwa
  Śląskiego na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
  do rejestru zabytków
 • Z Archiwum Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach (Fotografie wybrał Jarosław Romanowicz Rolak)

zamów

Cena: 25,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 6 DOM