zamów

Cena: 35,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 8 ŚWIĄTYNIA t.1

O publikacji

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 8 ŚWIĄTYNIA t.1

Ósmy tom serii tematycznie oscyluje wokół konserwacji zabytków sakralnych.

W części „Prace konserwatorskie” omówione zostały prace przeprowadzone na terenie województwa śląskiego przede wszystkim w kościołach katolickich, ale nie tylko. W publikacji podjęty został także problem kościoła ewangelicko-augsburskiego w Bytomiu-Miechowicach i wpływu podziemnej eksploatacji górniczej na ten kościół; ta kwestia dotyczy także kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie. Opublikowano też artykuły na temat prac konserwatorskich w domach modlitwy Mizrachi i w Bramie Cukermana w Będzinie oraz w domu przedpogrzebowym w Gliwicach (obecnie Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, oddział Muzeum w Gliwicach).

Jeżeli chodzi o świątynie katolickie podjęte zostały zagadnienia dotyczące prac w następujących obiektach: bazylice klasztoru o.o. Paulinów na Jasnej Górze, katedrze św. Mikołaja w Bielsku Białej, klasztorze przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie, kościele św. Bartłomieja w Smolnicy, kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie, kościele Matki Boskiej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie, kościele w Puńcowie, w zabytkowym kościele Podwyższenia Krzyża w Sławkowie, w kościele pocysterskim w Rudach, kościele św. Antoniego Padewskiego w Koziegłówkach oraz kościele św. Mikołaja w Przyrowie.

W części „Studia i badania” znajdziemy informacje o problemach rekonstrukcji nastaw ołtarzowych w kościołach doby historyzmu na terenie Górnego Śląska, o nowo odkrytych malowidłach w zakrystii kościoła klasztornego Paulinów pw. Świętych Andrzeja i Barbary w Częstochowie, malowidłach ściennych w prezbiterium kościoła w Lubecku oraz o istniejących synagogach na terenie województwa śląskiego.

red. Irena Kontny
Rok wydania: 2016. 

Spis treści

I Prace konserwatorskie

Krystyna Białkiewicz, Katarzyna Dzienniak, Irena Kontny: Odkrycie i konserwacja malowideł w domu modlitwy synagogi Mizrachi w Będzinie

Ewa Caban: Nie tylko „kurz i pajęczyny”. Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Bartłomieja w Smolnicy

Anna Chaber: Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza oraz wyposażenia bazyliki klasztoru oo. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie w latach 2009–2012

Lucyna Chrzan: Marzycielska natura Marzyna z Krzeszowic uwieczniona w malarskiej dekoracji katedry pw. św. Mikołaja w Bielsku-Bialej

Marta Dąbrowska: Ecclesia de Czencina – kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie. Prace konserwatorskie przy wyposażeniu świątyni

Marian Jaksik: Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego w Bytomiu-Miechowicach

Aleksandra Janikowska-Perczak: Klasztor przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie. Badania, odkrycia, rewitalizacja

Barbara Josińska: Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie. Wpływ skutków eksploatacji górniczej na dzieje jego budowy i ratowania

Karolina Jakoweńko: Przywracanie pamięci – dawny żydowski dom modlitwy w Bramie Cukermana w Będzinie

Irena Kwaśny: Polichromia na słupie w kościele w Puńcowie

Katarzyna Magrysiewicz-Dobrzańska: Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowego kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie

Milena Mzyk-Makosz i Dariusz Makosz: Regotyzacja kościoła w Rudach

Filip Pelon: Technika i technologia wykonania nowoodkrytego gotyckiego obrazu, będącego połączeniem dwóch typów ikonograficznych: Hodegetrii Krakowskiej i Sacra Conversazione, z kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Koziegłówkach

Ewelina Pokorska-Ożóg: „Wszystko ma swój czas” – ratowanie gliwickiego żydowskiego domu przedpogrzebowego

Anna Sypek, Maria Góralczyk: Prace konserwatorskie przy wyposażeniu w prezbiterium i kaplicy północnej w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Boronowie

II Studia i badania

Natalia Koziara, Jerzy Żmudziński: Nowo odkryte malowidła ścienne na sklepieniu zakrystii kościoła klasztornego Paulinów pw. śś. Andrzeja i Barbary w Częstochowie. Uwagi na temat okoliczności i czasu powstania oraz ikonografii i autorstwa

Leszek Makówka: Problem rekonstrukcji nastaw ołtarzowych w kościołach doby historyzmu na terenie Górnego Śląska

Marek Walczak: Malowidła ścienne w prezbiterium kościoła parafialnego w Lubecku. Wstępne rozpoznanie programu ikonograficznego i stylu

Dariusz Walerjański: „Domy Boże i bramy do nieba”. Zachowane synagogi na terenie województwa śląskiego

III Wspomnienie

Wspomnienie o Annie Fabiańczyk

Komunikaty

Lista przyznanych dotacji z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wykonanych w 2015 roku

Lista przyznanych refundacji – kosztów poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wypłaconych w 2015 roku z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

Wykaz prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, przeprowadzonych w latach 2013–2015

Wykaz zadań rekomendowanych do udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Noty biograficzne

zamów

Cena: 35,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 8 ŚWIĄTYNIA t.1