zamów

Cena: 20,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 9 ŚWIĄTYNIA t.2

O publikacji

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 9 ŚWIĄTYNIA t.2

„Świątynia 2” stanowi kontynuację,  wydanego  w ubiegłym roku,  tomu „Świątynia”.

W najnowszej publikacji omówione zostały prace i odkrycia przeprowadzone w kościołach: św. Barbary w Strumieniu, św. Idziego w Zrębicach, św. Jerzego w Cieszynie, św. Marcina w Starych Tarnowicach, św. Marcina w Ćwiklicach, św. Jerzego w Gliwicach – Ostropie, Wszystkich Świętych w Gliwicach, Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego w Boronowie i Świętej Trójcy w Będzinie. Podjęta została także tematyka: naprawy zniszczeń sosnowieckiej katedry po pożarze w 2014 roku, transferu kapliczki kubaturowej w Sosnowcu – Niwce, częściowej rekonstrukcji malowideł E. Noellnera w auli Akademii Muzycznej w Katowicach, badań w kaplicy pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Istebnej, ikonografii ołtarza w tej kaplicy, przeszłości dworu w Zabrzu Mikulczycach, domu przedpogrzebowego na cmentarzu żydowskim w Bielsku Białej oraz Golgoty Ojczyzny przy kościele mariackim w Katowicach.

– Szczególną uwagę zwróciłabym na  odkrycie gotyckiej polichromii w kościele św. Jerzego w Gliwicach – Ostropie, kompleksowe prace konserwatorskie przywracające do funkcjonowania zamknięty kościół w Ostropie. Z badań natomiast podkreśliłabym przede wszystkim znaczenie tych,  dotyczących dworku w Zabrzu Mikulczycach, który to okazał się być najstarszym obiektem architektonicznym w Zabrzu oraz badań dendrochronologicznych kilku obiektów drewnianych, dzięki którym okazało się że najstarszym kościołem drewnianym na Śląsku jest  świątynia w Ćwiklicach – podkreśla Irena Kontny.

W nowym wydawnictwie swoje artykuły publikują także: Irena Kontny („Ogień i woda. Naprawa zniszczeń katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu po tragicznym pożarze w 2014 roku) iEwa Caban („Ikonografia ołtarza w kaplicy Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Istebnej„) z Regionalnego Instytutu Kultury.

zamów

Cena: 20,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 9 ŚWIĄTYNIA t.2