zamów

Cena: 35,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego tom. 14 "REZYDENCJE"

O projekcie

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego tom. 14 „REZYDENCJE”

„Rezydencje” to tytuł 14. tomu „Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego”, wydawanych wspólnie przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Celem publikacji jest popularyzacja problematyki związanej z dziedzictwem kulturowym i zagadnień konserwacji zabytków w województwie śląskim. W tym roku redaktor naukowa tomu Irena Kontny wraz z autorami szczególnie pochylili się nad szeroko rozumianymi rezydencjami. Nie zabrakło również relacji z bieżących badań, prac, odkryć…

Spis treści

  1. Rezydencje. Studia i prace konserwatorskie

Elżbieta Bartodziej: Jak feniks z popiołów. Dzieje pałacu Tiele-Wincklerów w Miechowicach i historia odbudowy fragmentu skrzydła zachodniego

dr Adam Frużyński: Willa dyrektora generalnego Donnersmarckhütte A.G. w Zabrzu

Jan Gałaszek: Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Brama Wybrańców – prace konserwatorskie (1993–2022)

Mariusz Godek: Rewitalizacja dworskiego zespołu obronnego w Łodygowicach

dr Czesław Hadamik: Odkrywanie zamku Olsztyn

Aleksandra Janikowska-Perczak: O pracach remontowych dworu w Irządzach

Ewa Mackiewicz: Zrównoważona rewitalizacja pałacu w Rzuchowie

Maria Olejarnik: Zamek Piastowski w Raciborzu jako przykład przestrzeni uratowanej

Artur Rok: Zamek Pilcza w Smoleniu. Prace konserwatorsko-restauratorskie ruin zamku

Marian Uherek: Dwór w Leszczynach. Dawna siedziba rodu Barteltów znów zachwyca swoim pięknem

dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk: Willa Florianka w Rudzie Śląskiej

dr inż. Ewa Waryś: Historyczny Park Bażantarnia jako część założenia ogrodowo-krajobrazowego w Pszczynie

Grzegorz Wawoczny: Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie (gm. Krzyżanowice, pow. raciborski)

  1. Studia, badania i odkrycia

prof. Łukasz Drobiec: Przyczyny uszkodzeń, naprawa i renowacja zabytkowego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach

Krzysztof Herner: Wieża szybu II „Julian II” kopalni węgla kamiennego w Piekarach Śląskich – przykład zachowania dziedzictwa w wirtualnej przestrzeni

dr Zdzisław Jedynak: Kościół w Bestwinie w XVI–XVII wieku (nowe ustalenia)

Barbara Klajmon: Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. św. Jacka w Bytomiu

Irena Kontny: Mało znane dzieło architekta Tadeusza Michejdy na cmentarzu biertułtowskim

Sylwia Kudła-Herner: Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu – badania odkrywkowe warstw malarskich

Marta Lip-Kornatka: Rzeźba na Placu Żwirki i Wigury w Rudzie Śląskiej – historia obiektu i opis działań konserwatorskich

Iwona Młodkowska-Przepiórowska: Rewitalizacja Starego Rynku w Częstochowie z badaniami archeologicznymi w tle

Radosław Nawara: Zaskakujące odkrycie w małym kościółku w Targoszycach (pow. będziński)

Ewa Pokorska-Ożóg: Odnaleziony Architekt – Richard Hermann Oskar Gaze

Ewa Pokorska-Ożóg: Śródmiejska zabytkowa „niespodzianka” – budynek dawnej Giełdy Zbożowej w Gliwicach

Ryszard Szopa: Bauhaus w Bytomiu – witraże projektu Artura Henniga

  • Varia

Wspomnienie o Janinie Skowronek

Wspomnienie o Celinie Maryńczuk

Decyzje dotyczące wpisów i skreśleń w rejestrze zabytków nieruchomych województwa śląskiego w 2021 roku

Spis dotacji udzielonych na konserwację obiektów zabytkowych w województwie śląskim w 2021 roku

Noty biograficzne

 

 

zamów

Cena: 35,00 zł

Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego tom. 14 "REZYDENCJE"