zamów

Cena: 30,00 zł

Wojciech Korfanty. Ślązak. Polak. Europejczyk.

O projekcie

Wojciech Korfanty. Ślązak. Polak. Europejczyk.

Niniejsza publikacja wieloautorska jest pokłosiem prac naukowych poświęconych dziedzictwu Wojciecha Korfantego – jednego z ojców niepodległości. Autorzy poruszają szeroki zakres tematów, które dotychczas nie doczekały się bliższego opracowania takich jak: udział Wojciecha Korfantego w pracach Sejmu Dzielnicowego; opis i postrzeganie Korfantego przez angielskich korespondentów specjalnych działających na terenie Górnego Śląska w trakcie III powstania śląskiego; opis eksponatów i pamiątek pozostawionych po Korfantym w zasobach Muzeum Historii Katowic; analiza prasy współczesnej pod kątem sposobu przedstawienia Wojciecha Korfantego.

zamów

Cena: 30,00 zł

Wojciech Korfanty. Ślązak. Polak. Europejczyk.