O projekcie

Częstochowskie Harcerskie Warsztaty Artystyczno-Twórcze

Projekt Lokalny „CHWAT – Częstochowskie Harcerskie Warsztaty Artystyczno-Twórcze” był realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie – edycja 2023 przez Partnerstwo Lokalne z Częstochowy. Partnerstwo realizujące projekt wywodzi się ze środowiska harcerskiego i jego działania skupione były wokół Hufca w Częstochowie.

W ramach Projektu Lokalnego zrealizowane zostały warsztaty muzyczne, w tym gitarowe, wokalne oraz bębniarskie, mające na celu przygotować młodzież biorącą udział w projekcie do wspólnego śpiewania i grania piosenek harcerskich, które zostały zebrane w Śpiewniku zuchowo-harcerskim CHWAT, będącym efektem realizacji projektu.

Śpiewnik powstał w wersji drukowanej oraz cyfrowej, którą można znaleźć pod linkiem: https://czestochowa.zhp.pl/spiewnik-hufcowy/.

W ramach realizacji Projektu Lokalnego odbyły się również warsztaty fotografii plenerowej, których efektem jest wystawa fotografii. Jej wernisaż odbył się 27.10.2023 r. w siedzibie Hufca Częstochowa.

GALERIA

FINANSOWANIE