O projekcie

Fundusz Korfantowski 2024

Konkurs pn. „Fundusz Korfantowski” ma na celu zwrócenie uwagi na postać Wojciecha Korfantego – jednego z ojców polskiej niepodległości. 

„Fundusz Korfantowski” jest swoistym wehikułem wprowadzającym postać – Wojciecha Korfantego – do szerszego obiegu społecznego.

W tegorocznej edycji projektu zostało wyłonionych 5 propozycji przedsięwzięć.

idea

Wojciech Korfanty był liderem aktywnym społecznie. Wpływał na procesy historyczne. Jako animator kultury i autorytet funkcjonował w wielu polskich i zagranicznych przestrzeniach politycznych.

„Fundusz Korfantowski” transmituje do współczesności wartości bliskie Wojciechowi Korfantemu oraz wiedzę o jego dorobku i dokonaniach jako zasobu kształtującego współczesny patriotyzm.

Inicjatywy wybrane w konkursie mają na celu budować i wzmacniać kapitał wiedzy oraz świadomość historyczną mieszkańców województwa śląskiego.

Konkurs skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. „Fundusz Korfantowski” wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej – wpisanej i tworzącej historię narodową.

W ramach konkursu wspierane są zadania, których założenia są zgodne
z wartościami takimi jak wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka, służącymi wzmocnieniu wspólnoty w oparciu o tradycję.

2024

DZIAŁANIA – Fundusz Korfantowski 2024