O projekcie

INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL

We wrześniu 2019 zainicjowany został międzynarodowy projekt partnerski z instytucjami i szkołami z Chorwacji, Rumunii i Turcji (Srednja skola Andrije Ljudevita Adamica, Rijeka, Croatia; Nezihe Derya Baltali Bilim ve Sanat Merkezi, Turkey; Liceul Tehnologic „Sfantul Pantelimon” – Bucharets, Romania; Sveuciliste u Rijeci – Uniwersytet w Rijece).

Projekt realizowany jest ramach dotacji z programu Erasmus+, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne: współpraca instytucji działających w obszarze edukacji / Współpraca między regionami (KA201).

Projekt ma służyć wypracowaniu narzędzi przydatnych do wrażania tematyki związanej z dziedzictwem industrialnym w programy nauczania na poziomie szkół średnich. Współpraca partnerów reprezentujących różnorodne doświadczenie pozwoli stworzyć kompendium wiedzy służące poprawie kompetencji nauczycieli szkół średnich w zakresie opracowanie metodologii nauczania związanej z dziedzictwem przemysłowym.

Intencją pomysłodawców jest korzystanie z dziedzictwa przemysłowego jako źródła inspiracji i wspólne pracowanie nad ofertą edukacyjną, która będzie interesująca dla młodych ludzi.

W ramach projektu partnerzy chcą korzystać ze swojego doświadczenia, wymieniać się wiedzą, dobrymi praktykami i metodami, które mogą znaleźć zastosowanie w tworzeniu inspirujących programów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych do wykorzystywania w szkołach. Podejmowana w projekcie tematyka dotycząca dziedzictwa przemysłowego i jego rewitalizacji pozwoli na nowo spojrzeć na przestrzeń publiczną i jej funkcjonowanie.

Wypracowane w ramach projektu schematy, programy, scenariusze będą mogły zostać wykorzystane przez nauczycieli szkół średnich w działaniach edukacyjnych związanych z tematyką dziedzictwa przemysłowego i innych (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, partycypacja w mieście, innowacje społeczne, itd.).

Projekt ma na celu wypracowanie kluczowych narzędzi – programu nauczania „DZIEDZICTWO PRZEMYSŁOWE”, przewodnika metodologicznego do nauczania w ramach programu nauczania na poziomie ISCED 3 (ponadgimnazjalnym / szkoły średnie) oraz rozpowszechnienie materiałów za pośrednictwem platformy internetowej w formie otwartego zasobu. Częścią projektu będzie także pilotażowe testowanie programu nauczania „DZIEDZICTWO PRZEMYSŁOWE” w trzech szkołach partnerskich.

Ponadto projekt to także cykl szkoleń dla reprezentantów partnerów, konferencje naukowe oraz międzynarodowe spotkania.

I wizyta studyjna

Projekt rozpoczął się pierwszą wizytą studyjną wszystkich partnerów w Rijece. Celem spotkania było przedyskutowane pierwszych kwestii związanych z zainicjowaniem współpracy i ustalenie zadań poszczególnych partnerów.

W ramach projektu w dniach 26-30 września 2019 reprezentacja RIK (Małgorzata Tkacz-Janik, Ewa Caban) odbyła wizytę studyjną u partnera – lidera projektu w Rijece.

Kwestionariusz

W ramach projektu w październiku 2019 skupiono się na przygotowaniu pierwszego z rezultatów intelektualnych, a mianowicie raportu z podpowiedziami na pytania dotyczące stanu edukacji związanej z dziedzictwem w Polsce oraz zaangażowania Instytutu w działania dotyczące popularyzacji dziedzictwa, w tym także industrialnego. Nad przygotowaniem stosownej dokumentacji pracowały: Ewa Caban, Małgorzata Tkacz-Janik i Hanna Kostrzewska.

Szkolenie kadry

W dniach 3-8 grudnia 2019 odbyło się szkolenie dla kadry projektowej w Rijece. Wyjazd zakładał udział reprezentacji RIK w osobach Ewy Caban i Katarzyny Kleczko w szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych i wykładach.

Program przygotował i koordynował jeden z partnerów – Centre for Industrial Heritage (CIB), będący częścią Uniwersytetu w Rijece. W dniu 6 grudnia 2019 Katarzyna Kleczko wygłosiła prelekcję na temat działalności naszego Instytutu i realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych. O naszych dokonaniach usłyszeli m.in. reprezentanci instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2020, które odbędą się właśnie w Rijece.