O projekcie

Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat Górnego Śląska

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską na temat Górnego Śląska! Celem konkursu jest szeroka promocja historii Górnego Śląska.

Nabór prac trwa do 28 czerwca 2024 r. Pula nagród: 8000 zł.

Organizatorem Konkursu jest Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego. Koordynacją konkursu z ramienia Instytutu zajmuje się Dział Historii.

Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w terminie od 1 października 2022 do 30 września 2023 r. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w terminie, o którym mowa w pkt 4., których treść związana jest z terenem Górnego Śląska. Prace konkursowe mogą dotyczyć zakresu dowolnej dyscypliny z dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych.

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi dokumentami.