O projekcie

Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat Górnego Śląska

Do 28 czerwca 2024 r. można było nadsyłać prace na konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat Górnego Śląska. Celem konkursu jest szeroka promocja historii Górnego Śląska.

Pula nagród: 8000 zł. O wynikach poinformujemy wkrótce.

Organizatorem konkursu jest Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego.

Koordynacją konkursu z ramienia Instytutu zajmuje się Dział Historii.

Uczestnikami konkursu mogli być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w terminie od 1 października 2022 do 30 września 2023 r. Do konkursu można było zgłaszać prace, których treść związana jest z terenem Górnego Śląska. Prace konkursowe mogły dotyczyć zakresu dowolnej dyscypliny z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych.

 

Poniżej można zapoznać się z dokumentami: