O projekcie

Regionalny Konkurs Recytatorski „MAŁY OKR”

Instytut im. Wojciecha Korfantego jest pomysłodawcą konkursu „Mały OKR”, który powstał jako uzupełnienie oferty Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. OKR to inicjatywa skierowana do młodzieży ponadpodstawowej i dorosłych, a jej centralnym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie.

Konkurs obejmuje 4 turnieje: Recytatorski, Poezji Śpiewanej, Teatrów Jednego Aktora i formy pośrednich pod hasłem „Wywiedzione ze słowa”. W Małym OKR udział wziąć mogą uczniowie szkół podstawowych.

„Mały OKR” przygotowuje uczniów szkół podstawowych z subregionu katowickiego do późniejszego uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych.

Kontakt

Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego
ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice
tel. 32 251 75 63, wew. 779
fax 32 251 75 63
kancelaria@instytutkorfantego.pl


Koordynator organizacyjny projektu:
Jacek Kowalski-Krawczyk
​tel. 32 201 77 79
j.kowalskikrawczyk@instytutkorfantego.pl