O projekcie

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski | 2023

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest przedsięwzięciem o charakterze artystyczno-edukacyjnym. Jest to najstarszy i najważniejszy konkurs recytatorski w całej Polsce, w którym laureatami było wielu później znanych i cenionych polskich aktorów. Nie ma podobnego konkursu w Europie. W konkursie udział biorą uczniowie zerówek, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorośli. Konkurs ma służyć pielęgnowaniu kultury języka ojczystego, a także rozbudzaniu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania sztuką recytacji. Udział w eliminacjach wzmacnia zainteresowanie uczestników literaturą piękną i pozwala skonfrontować swoje umiejętności ze zdolnościami innych osób.

Konkurs obejmuje 4 turnieje: Recytatorski, Poezji Śpiewanej, Teatrów Jednego Aktora, Wywiedzione ze słowa. Instytut im. Wojciecha Korfantego (wcześniej jako Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) jest także pomysłodawcą konkursu recytatorskiego „Mały OKR”, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w subregionie katowickim. Instytut im. Wojciecha Korfantego od ponad 10 lat organizuje i koordynuje eliminacje konkursu na etapach: środowiskowych, miejskich, regionalnych. „Mały OKR” przygotowuje uczniów szkół podstawowych z subregionu katowickiego do późniejszego uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla szkół ponadpodstawowych i dorosłych.

Organizatorem Centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie.

Eliminacje Regionalne 68. OKR odbyły się w dniach: 24-28 kwietnia 2023 r. w siedzibie Instytutu im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice.

Eliminacje 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla szkół ponadpodstawowych i dorosłych odbędą się w siedzibie naszego Instytutu w dniach 22-26.04.2024 r.

Kontakt

Instytut  im. Wojciecha Korfantego:

ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice 

tel. 32 251 75 63, wew. 779
fax 32 251 75 63
kancelaria@instytutkorfantego.pl

 

Koordynator organizacyjny projektu (edycja 2024):

Jacek Kowalski-Krawczyk

​tel. 32 201 77 79

j.kowalskikrawczyk@instytutkorfantego.pl