O projekcie

wŁĄCZNIK

Projekt „wŁĄCZNIK” to działanie edukacyjno-artystyczne o charakterze interdyscyplinarnym i inkluzyjnym. Nazwa projektu odnosi się do włączania emocji, empatii i łączenia serc.

„wŁĄCZNIK” stwarzał warunki do włączenia i współdziałania przedstawicieli – czyli tzw. Samorzeczników (self-advocate) grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – ze środowiskiem młodzieżowym.

Samorzecznicy przeprowadzili serię interdyscyplinarnych warsztatów dla młodzieży, które stały się platformą spotkania, wymiany refleksji i możliwości odwołania się do własnych przeżyć.

Dzięki realizacji szerokiego spektrum działań: warsztatów, akcji “Żywa biblioteka” oraz pokazu filmu prezentującego sztukę i kulturę osób z niepełnosprawnościami (wraz z dyskusją) udało się przybliżyć młodzieży kwestie związane z włączaniem osób z niepełnosprawnościami do pełnoprawnego życia w społeczeństwie, pozbawionego krzywdzących i dyskryminujących tę grupę stereotypów.

 

GALERIA

FINANSOWANIE