Mysłowice, 13-16 lipca 2022

Mysłowicka Rajza z Korfantym

W dniach 13 do 16 lipca odbyła się „Rajza z Korfantym w Mysłowicach”. To seria działań warsztatowych i plenerowych – edukacyjnych – realizowanych ze społecznościami lokalnymi w różnych częściach Mysłowic. Warsztaty dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat odbyły są w 3 blokach:

a) spotkania edukacyjne z historykiem wraz z konkursem z nagrodami. W trakcie spotkań uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawych informacji na temat przyłączenia części Górnego Śląska do Polski;

b) działania animacyjno-edukacyjne – poświęcone dawnym zabawom śląskim. W trakcie spotkań uczestnicy poznali dawne zabawy, które królowały niegdyś na śląskich podwórkach. Młodzi ludzie przenieśli się w czasie na śląskie „place”, aby zobaczyć jak – i jakimi przedmiotami bawiły się dzieci przed erą smartfonów. Włączony w warsztaty został także prosty element teatralny – teatr cieni. W trakcie tych okoliczności uczestnicy poznali także tradycyjne śląskie przyśpiewki;

c) kreatywne warsztaty plastyczne. Tu Herby śląskich miast, przed stu laty przyłączone do Polski, były tematem prac warsztatowych. Uczestnicy dowiedzieli się o formach, kształtach, kolorystyce tych herbów. Każdy uczestnik wybrał dla siebie jeden z herbów i wykonał go – za pomocą szablonów i farb akrylowych – na płóciennych torbach – plecakach.

Działania warsztatowe odbyły się w 3 placówkach Mysłowickiego Ośrodka Kultury: MOK Centrum, MOK Brzęczkowice, MOK Wesoła. Każda grupa dziecięca w każdej z placówek uczestniczyła w komplecie trzech spotkań.Wydarzeniem podsumowującym projekt był plenerowy Finału „Rajzy z Korfantym w Mysłowicach”, który miał miejsce w Parku Zamkowym w Mysłowicach. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w barwnej prelekcji wybitnego historyka, pasjonata etnografii i pedagoga – Tomasza Wrony oraz w występie Dominiki Kontny – „Ślonsko Bajarki”, która wspólnie z najmłodszymi tworzyła muzyczne śląskie opowieści. Podczas finału mysłowickiej Rajzy zaprezentowano galerię herbów – toreb wykonanych przez uczestników projektu w trakcie warsztatów (po wydarzeniu autorzy swoich prac zabierali je ze sobą).
Ostatnim działaniem była wielka akcja kaligraficzna dla wszystkich chętnych uczestników finału – wspólne tworzenie wielkoformatowego (4m/6m) Aktu Przyłączenia części Górnego Śląska do Polski sprzed stu lat (wg dokumentu opracowanego przez Stanisława Ligonia). Ten wyjątkowy artefakt stanowi świadectwo innowacji w świętowaniu stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

Partnerem projektu był Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach. W działaniach warsztatowych wzięło udział 38 osób a w finale ok. 200.