Rajza z Korfantym w Cieszynie

Cieszyn, 6-15 lipca 2022

W dniach od 6 do 15 lipca odbyła się cieszyńska „Rajza z Korfantym”. Działania zorganizowano w plenerze oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszynie.

Uczestnicy projektu, dzieci w wieku 6-12 lat, uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i warsztatach, których tematyka nawiązywała do kultury, tradycji i historii Śląska. Młodzi ludzie wzięli udział w działaniach:

a) edukacyjno-literackich „Skarby Śląska” podczas których poznawały kulturę, tradycję oraz zwyczaje panujące na Górnym Śląsku;

b) artystycznych pt.: „Korfanty (jak) malowany”, gdzie przybliżona została uczestnikom projektu postać Wojciecha Korfantego, jego życie prywatne i zawodowe;

c) filmowych w ramach, których powstał krótki film animowany pt.: „Rajza z Korfantym”. Film został przygotowany przez dzieci dla dzieci i porusza najważniejsze momenty powrotu części Górnego Śląska do Polski, pozostanie on ogólnodostępnym materiałem promocyjnym Rajzy z Korfantym;

d) uroczystej premierze filmu animowanego pt.: „Rajza z Korfantym” z udziałem dzieci i ich rodziców oraz opiekunów.

Plenerowym elementem Rajzy z Korfantym w Cieszynie było posadzenie drzewa „Dąb Korfantego” przy ul. Korfantego – jako symbolu wolnej Polski. Ciekawym efektem projektu była wystawa prac plastycznych zainstalowana w witrynie Miejskiej Biblioteki w Cieszynie, prac przygotowanych w ramach warsztatów artystycznych pt.: „Korfanty (jak) malowany”. Ważymy celami projektu było poszerzanie kompetencji estetycznych u dzieci – lepsze zrozumienie języka wizualnych metafor, relacji tekst-obraz a także promocja wśród dzieci i rodziców atrakcyjnych i wartościowych sposobów spędzania czasu zorientowanego na poznawanie historii i literatury.  Dodatkowymi celami działania było rozwijanie wyobraźni twórczej i kompetencji społecznych dzieci, zachęcenie ich do podejmowania własnych inicjatyw literackich, plastycznych i filmowych, a także rozwój umiejętności odbioru oraz tworzenia współczesnych przekazów audiowizualnych .Partnerami Rajzy z Korfantym w Cieszynie była Miejska Biblioteka w Cieszynie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie a także Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”. W projekcie udział wzięło prawie 400 młodych ludzi.