Szałot kulturowy. Warsztaty o tradycji dla młodzieży

Szałot kulturowy. Warsztaty o tradycji dla młodzieży

Wejdziemy do regionalnej miski i zamieszamy!

Projekt Instytutu im. Wojciecha Korfantego „Szałot kulturowy. Warsztaty o tradycji dla młodzieży” uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska”.

Jest to projekt interdyscyplinarny z zakresu edukacji i animacji społecznej ukierunkowany na popularyzację i upowszechnienie tradycji regionalnych, inspirowany dziedzictwem kulturowym.

SZAŁOT to śląska nazwa popularnej sałatki warzywnej – w każdej rodzinie jest trochę inna. Tradycjonaliści uświęcają nią często rodzinne stoły podczas najważniejszych domowych uroczystości.

My traktujemy SZAŁOT jako metaforę tradycji, na którą składają się elementy kultury materialnej często powtarzalne w różnych kręgach, a często zupełnie odmienne lub w różnych zestawieniach. Stąd przewrotna nazwa projektu „Szałot kulturowy. Warsztaty o tradycji dla młodzieży”.

Projekt skierowany jest do młodzieży, w tym osób ze specjalnymi potrzebami. W ramach projektu planujemy organizację warsztatów z dziedziny kultury tradycyjnej, które zakresem tematycznym obejmą kilka zagadnień. Zmiksujemy nie tylko różne tematy, ale i młodzież z różnych szkół, z różnymi sposobami porozumiewania się. Zajęcia będą prowadzone fonicznie i w polskim języku migowym. Działania warsztatowe zostaną udokumentowane wizualnie.

Dopełnienie będzie stanowiła publikacja poprojektowa „Szałot kulturowy. Warsztaty o tradycji dla młodzieży”, która posłuży jako przewodnik i inspiracja do podobnych działań dla szerszego grona odbiorców, w tym nauczycieli  związanych z edukacją regionalną i animacją kulturową na terenie całej Polski. Publikacja zostanie zaprezentowana podczas warsztatu ewaluacyjnego podsumowującego projekt, a następnie udostępniona online na naszej stronie www.