REGI-ON-LINE – filmy

REGI-ON-LINE – filmy

Prezentujemy filmy – efekty zadania „Ziemia częstochowska – obrzędowość doroczna oraz tradycyjna zabudowa”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Życzymy dobrego odbioru!

Stawianie ziela - Ślęzany, gm. Lelów

Pozostałości stodół - Mstów

Marzanna i gaik - Konopiska

Dożynki – Kroczyce

Niedziela Palmowa - Kocikowa, Dobra, Solca

Całoroczna ruchoma szopka – Olsztyn

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie jest partnerem projektu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.