REGI-ON-LINE – videoblog

REGI-ON-LINE – videoblog

REGI-ON-LINE to videoblog, który przekazuje wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego regionu częstochowskiego. Relacjonuje interesujące miejsca i ludzi w terenie opowiadając o materialnych i niematerialnych fenomenach kulturowych województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem badanego obszaru.

Videoblog jest jendym z efektów zadania „Ziemia częstochowska – obrzędowość doroczna oraz tradycyjna zabudowa”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Życzymy dobrego odbioru!

Kilka słów o tradycyjnej zabudowie

Specyfika stroju ludowego

Taniec - Wczoraj deszcz padał Zespół Folklorystyczny "Wrzosowianie"

Wybrane unikaty obrzędowości dorocznej na terenie ziemi częstochowskiej

Zbiory wirtualnego archiwum społecznego ziemi kłomnickiej

Opowieść o przebiegu dnia św. Mikołaja we wspomnieniach mieszkanek Sygontki

Kapliczka podworska – Dankowice

Dożynki – Żarki

Misinki – Zalesice

Kapliczka dziękczynna - Podłęże Królewskie

Pieczenie chleba - znaczące święta – Radoszewnica

Tożsamość lokalna – Zrębice

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie jest partnerem projektu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.