23 lutego 2024

Konferencja popularnonaukowa „Korfanty, jakiego nie znacie” | 29.04

Serdecznie zapraszamy na konferencję popularnonaukową „Korfanty, jakiego nie znacie”, która odbędzie się 29 kwietnia 2024 roku w godzinach 10.00–14.00 w siedzibie Instytutu im. Wojciecha Korfantego przy ul. Teatralnej 4 w Katowicach.

Wojciech Korfanty należy do najważniejszych Górnoślązaków, którzy zapewnili sobie miejsce w annałach historii nie tylko polskiej, a nawet europejskiej, czy światowej. Jego działalność przypadła najpierw na trudny okres walki o przywrócenie niepodległości państwu polskiemu, później – na autorytarne rządy sanacji.

Jako jeden z Ojców Niepodległości postulował odtworzenie państwa nie tyle w granicach przedrozbiorowych, ile włączenie w obręb odrodzonej Polski wszystkich ziem etnicznie polskich, czyli m.in. Górnego Śląska. Pogląd ten zelektryzował ówczesnych Europejczyków. Później, Korfanty – antysanacyjny opozycjonista – wysuwał postulaty chadeckie: walczył o szacunek dla robotnika, poszanowanie rodziny, widział znaczną rolę tradycji w życiu codziennym. Był też przeciwny ograniczaniu demokratycznych instrumentów państwa i przypomniał, że w Polsce jest też miejsce dla osób o innej narodowości.

Celem konferencji popularnonaukowej „Korfanty, jakiego nie znacie” jest stworzenie współczesnej platformy do wymiany poglądów dotyczących spuścizny po Wojciechu Korfantym. Uczestnicy postarają się odnaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu postulaty i myśl społeczna Korfantego pozostają aktualne w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.

Na wydarzenie składać się będą dwa panele. Pierwszy to panel naukowy, podczas którego słuchacze będą mogli zapoznać się z najnowszymi wynikami badań historyków, antropologów, socjologów (dr Karol Makles, dr Agnieszka Misiurska, prof. dr hab. Maciej Fic, Józef Krzyk).

Na drugą część zaproszenie przyjęli przedstawiciele różnych sfer życia kulturalnego: Robert Talarczyk, Barbara Szmatloch, Artur Pałyga i Aleksandra Goniewicz. Spotkanie poprowadzi Marcin Zasada. Uczestnicy drugiego panelu (panelu dyskusyjnego – „Mój Korfanty”) są autorami i realizatorami niekonwencjonalnych działań popularyzujących postać Wojciecha Korfantego, m.in.: spektaklu „Korfanty. Rebelia!” wystawianego w Teatrze Śląskim, publikacji „Korfanty. Silna bestia” współtworzonej z Józefem Krzykiem, scenariusza sztuki „Korfanty. Rebelia!” oraz „Hotel Korfanty”, wystawy „Wojciech Korfanty – Człowiek w Meloniku” oraz kolejnej publikacji „Korfanty, jakiego nie znacie”.

Konferencja ma charakter otwarty. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału u koordynatorów.

Koordynatorzy zadania:

Panel I – dr Michał Spurgiasz: m.spurgiasz[małpa]instytutkorfantego.pl, tel.: +48 32 251 75 63 wew. 107.

Panel II – Aleksandra Goniewicz: a.goniewicz[małpa]instytutkorfantego.pl, +48 32 201 77 84