3 czerwca 2019

Konkurs fotograficzny ODRAzu widać

Program „ODRAzu widać KULTURĘ!” jest rozwinięciem projektu „Ale! Kanał!”, który był realizowany w 2018 roku przez Regionalny Instytut Kultury w ramach Samorządowego Roku Odry. Edycja programu w 2019 roku ma rozszerzyć pole działania do wymiaru międzynarodowego oraz odnieść się do Odry jako do pozostającego wciąż w cieniu Wisły ogromnego dziedzictwa kultury. Więcej o programie można przeczytać TUTAJ.

W ramach programu zaprosiliśmy do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM ODRAzu widać! Jego celem jest przedstawienie historii i teraźniejszości Odry, w tym szeroko pojętnego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego (z historycznymi kanałami, budowlami i urządzeniami hydrotechnicznymi). Chcemy również zwiększyć zainteresowanie tematyką związaną z Odrą, jej krajobrazem przyrodniczym i kulturowym, a także promować wiedzę o dziedzictwie regionu.

Nagrodami w konkursie są atrakcyjne bony podarunkowe do Silesii City Center o łącznej wartości ponad 4 tysięcy złotych! A także wydrukowanie fotografii i udostępnienie ich publiczności.

Termin nadsyłania prac minął 16 września 2019 roku (o 23.59). WYNIKI WKRÓTCE!

fot. Krzemiński Photography: https://www.facebook.com/krzeminskiphotography/