O projekcie

ODRAzu widać KULTURĘ

Program „ODRAzu widać KULTURĘ!” jest rozwinięciem projektu „Ale! Kanał!”, który był realizowany w 2018 roku przez Regionalny Instytut Kultury (obecnie Instytut Korfantego) w ramach Samorządowego Roku Odry.

W 2018 roku zrealizowano spotkania w terenie (głównie w powiecie gliwickim), kwerendy oraz warsztat podsumowujący z udziałem ekspertów różnych dziedzin (m.in. kultury, ochrony środowiska, gospodarki, turystyki, samorządu, NGO). Dzięki temu powstał projekt strategii, której celem jest rewitalizacja zainteresowania obszarem Kanału Gliwickiego i Odry pod względem kulturowym, turystycznym, edukacyjnym oraz prospołecznym. Dzięki spotkaniom i warsztatom rozpoczęto budowanie lokalnej instytucjonalno-społecznej sieci wokół tematów i działań skupionych na najbardziej zindustrializowanym odcinku Odry w województwie śląskim, tj. wokół Kanału Gliwickiego.

Edycja programu w 2019 roku ma rozszerzyć pole działania do wymiaru międzynarodowego oraz odnieść się do Odry jako do pozostającego wciąż w cieniu Wisły ogromnego dziedzictwa kultury.

Najważniejsza jest wymiana doświadczeń. Warto pokazać jak na Śląsku i w Polsce ludzie i instytucje „pracują z Odrą”: jak rzeka inspiruje, jak ogranicza, a także jak korzysta ze swej industrialnej historii.

FILM

Film podsumowujący projekt

Honorowy patronat

Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski.

Partnerzy

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (obecnie Instytut Korfantego), kontynuując działania z 2018 roku zmierza do stworzenia ogólnopolskiej i lokalnej sieci interesariuszy, dla których kulturowa rewitalizacja nadbrzeży Odry i Kanału Gliwickiego może mieć znaczenie strategiczne lub kontekstowe.

Dlatego wśród potencjalnych partnerów jest mowa o współpracy z takimi partnerami jak: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, RZGW Wody Polskie, Wydział Kultury i Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskie ZOO oraz innych JST w dorzeczu Odry.

Ponadto: Metropolia GZM, ZHP Chorągiew Śląska, CDPGŚ, Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Marina Gliwice, Muzeum Powstań Śląskich, Muzeum w Gliwicach, Śląska Rada Rowerowa, Gmina Rudziniec, gminy zaangażowane w tworzenie „Pływadła”, Zamek w Raciborzu, Aktywni Team z Rybnika, PTTK Gliwice, a także spoza granic województwa Stowarzyszenie Rozwoju Kraju Morawsko – Śląskiego, Muzeum Odry, Fundacja  Onwater.pl  (Odrateka), projekt „Siostry Rzeki”, „Łokietka 5”, Odra Sound Design, Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie Koźlu oraz wiele innych, jak choćby Uniwersytet Europejski Viadrina w Frankfurcie nad Odrą.