O publikacji

Czy płynie w nas Odra?

Publikacja „Czy płynie w nas Odra?” prezentuje rzekę Odrę w szerokim ujęciu kulturowym, społecznym, historycznym i przyrodniczym. Powstała w ramach projektu zrealizowanego w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Śląskiego z okazji Międzynarodowego Roku Odry 2019.

Publikacja gromadzi doświadczenia różnych osób związanych Odrą, pochodzących z różnych miejsc – od Gór Odrzańskich w Czechach, poprzez Polskę i Niemcy, aż do ujścia w Szczecinie.

Wśród autorów i autorek są w kolejności alfabetycznej: Anna Cieplak , Olga Drenda, Arkadiusz Dziura (tłumacz z języka niemieckiego), Jiří Glonek, Inga Iwasiów, Sławomir Iwasiów , Elżbieta Marszałek, Piotr Nieznański , Magdalena Okraska (w roli tłumaczki z czeskiego), Grzegorz Płonka, Jan Pyś, Uwe Rada,  Michał Sikora , Dorota Simonides, Iwona Sobczyk , Anna Surówka, Małgorzata Tkacz-Janik, Henryk Waniek, Marta Majka Wiśniewska, Aleksander Wolski, Kamil Zaremba, Piotr Zdanowicz, Michał Zygmunt.

Fragment publikacji:

Akcja „Śląski Wianek dla Odry”, zorganizowana na przełomie czerwca i lipca 2019 roku przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Odry, była czymś w rodzaju nawigowanych, kulturoznawczych badań terenowych. I choć wysłanie wianka nad morze wraz z załogą śląskiego 40. Międzynarodowego Rejsu Przyjaźni PTTK (w miejsce corocznych słynnych odrzańskich Flisów) z Mariny w Gliwicach wprost na „Dni Odry” do Szczecina był tylko jednym z elementów całorocznego projektu „ODRAzu widać KULTURĘ!”, to pełna przeszkód wodna droga RIK-owskiej galandy przyniosła wiele odkrywczych, dosłownych i symbolicznych meandrów istniejących w obecnie uprawianej narracji o Odrze w Polsce i poza jej granicami.

„Nie zrewitalizujemy trwale rzeki bez społecznej świadomości” – myślałyśmy i rozmawiałyśmy o tym nieustannie, zadając kolejne pytania o rzekę, organizując różne wydarzenia i rozmawiając z ekspertami oraz ze społecznościami nadodrzańskimi. Stawiałyśmy te pytania sobie i innym, ludziom i instytucjom napotkanym na szlaku Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Interesowało nas wszystko: historia, czas teraźniejszy, dziedzictwo i przyszłość rzeki. Jej znaczenie dla Śląska, Polski, sąsiadów z Niemiec i Czech oraz spojrzenie globalne w erze antropocenu.

Spis treści:

Jak sprawdzałyśmy, czy płynie w nas Odra – wstęp [Małgorzata Tkacz-Janik, Anna Cieplak]

DZIEJE ODRY

Historia źródeł rzeki [Jiří Glonek]

Jak z Odrą dawniej było [Jan Pyś]

Wszystko mi zabrała, a ja kocham ją wciąż tak samo [Rozmowa z Dorotą Simonides] Dawne górnośląskie okno na świat [Piotr Zdanowicz]

ROZMOWY O ODRZE

Wpływ, przemijanie, uchodzenie [Rozmowa z Henrykiem Wańkiem] Jak uczyć o rzekach? [Rozmowa z Anną Surówką i Kamilem Zarembą] Zastępcze morze? Odra w Szczecinie [Rozmowa Ingi Iwasiów i Sławomira Iwasiowa] Ćwierć wieku Flisu Odrzańskiego [Rozmowa z Elżbietą Marszałek] Spór o rozwój Odry [Rozmowa z Piotrem Nieznańskim]

ODRA MÓWI

Logotypy, motywy, symbole [Olga Drenda]

Bezgraniczne pływanie [Iwona Sobczyk]

Rewitalizacja rzeki, samorządy, społeczności [Aleksander Wolski] Pluski, szumy, melodie [Rozmowa z Michałem Zygmuntem i Grzegorzem Płonką]

Jakiej Odry chcemy? [Uwe Rada]

Rok wydania: 2019