O publikacji

ALE! KANAŁ! Wczoraj. Dziś. Jutro.

ALE! KANAŁ! Wczoraj. Dziś. Jutro.
WYDAWNICTWO PROMUJĄCE IDEĘ ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ
I KULTUROWEJ WZDŁUŻ KANAŁU GLIWICKIEGO

Współdziałanie w ramach Międzynarodowego Roku Odry pomiędzy Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach (obecnie Instytutem Korfantego) i Mariną w Gliwicach rozpoczęło się już w roku 2018. Wówczas powstały podwaliny pod projekt pn. „Ale! Kanał!”. Odbyło się kilka interdyscyplinarnych spotkań roboczych, wspólnych wyjazdów studialnych oraz rejsów, które pozwoliły stworzyć plan działań na rok 2019. W konsekwencji w 2019 roku w ramach RIK-owskiego programu „ODRAzu widać KULTURĘ!” partnerstwo zostało poszerzone o współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej. Współpraca trzech podmiotów zmierzała do stworzenia wspólnej wizji, jak mogłaby się rozwijać turystyka wodna i kulturowa wzdłuż Kanału Gliwickiego. Pierwszy etap polegał na zaprojektowaniu przez studentów Pl. Śl. w ramach jednego z przedmiotów (detal architektoniczny) stanic wodnych – roboczo nazwanych „Miejscami Odpoczynku Turystów”, gdyż taka była zakładana funkcjonalność tych miejsc. Marina Gliwice wystąpiła w roli partnera – potencjalnego przyszłego inwestora, a Regionalny Instytut Kultury w Katowicach (obecnie Instytut Korfantego) w roli promotora idei projektu oraz wydawcy publikacji przedstawiającej projekt oraz jego konteksty społeczne.

Efektem wspólnej pracy jest niniejsza broszura, która zawiera 10 nowatorskich pomysłów na zagospodarowanie nabrzeży kanału. Chcielibyśmy, aby zawarte w niej informacje oraz wizualizacje stanowiły podstawę do rozmów z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) o utworzeniu takiej infrastruktury wzdłuż Kanału Gliwickiego.

Koordynatorzy:
Politechnika Śląska – dr hab. inż. arch. Jerzy Cibis, prof. Politechniki Śląskiej jako opiekun studentów Wydziału Architektury, Katedra RAr 2 w zakresie przedmiotu „Detal architektoniczny sem. 6.,rok 3.
Ewa i Czesław Sternal – właściciele Mariny w Gliwicach
dr Małgorzata Tkacz-Janik – koordynatorka ze strony RIK