24 października 2019

Przywództwo i zarządzanie w instytucjach kultury

Czy każdy z nas ma predyspozycje by stać się liderem grupy w naszych organizacjach? Jakie cechy charakteryzują dobrego lidera? Czy każdy szef czy dyrektor jest również liderem? Zapraszamy na szkolenie Przywództwo i zarządzanie w instytucjach kultury, którego celem jest poznanie w praktyce sytuacyjnego modelu zarządzania dostosowanego do wiedzy i umiejętności swoich pracowników, które odbędzie się 14 i 15 listopada 2019 roku. 

Dla kogo?

Wyższa i średnia kadra kierownicza instytucji i organizacji kultury, zarządzający dużymi projektami i eventami kulturalnymi.

Korzyści

Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę na temat roli, funkcji i głównych kompetencji w
obszarach pracy menedżera kultury. Poznają techniki umiejętności budowania relacji i
umiejętności rozwijania potencjału zawodowego podwładnych oraz wzmacniania u nich
postaw osobistej odpowiedzialności i pracy na wartościach. Naucza się także technik
doceniania ludzi za ich sukcesy i codzienna dobra prace.

Kartę zgłoszenia [POBIERZ] prosimy wypełnić, podpisać i odesłać na adres: szkolenia[małpa]rik.katowice.pl 

Zgłoszenia przyjmowane są do 12.11.2019 roku. 

PROGRAM [POBIERZ]

  • Zarządzanie w kulturze a przywództwo w kulturze
  • Koncepcja postaw liderskich
  • Zarządzanie sytuacyjne wg K. Blancharda
  • Style kierowania R. Blake i J. Mouton
  • Budowanie autorytetu lidera – menedżera w instytucjach kultury
  • Style działania lidera a etapy rozwoju pracownika
  • Skuteczne przywództwo w zespołach – etapy budowania i rozwoju zespołu

Prowadzący

Tomasz Szabelski – zastępca dyrektora RIK w Katowicach, absolwent Akademii Ekonomicznej, Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Uniwersytet Slaski oraz studiów MBA(Master of Business Administration) na University of Illinois, gdzie obronił prace z zakresu Corporate Social Responsibility (społecznej odpowiedzialności biznesu). Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie w Barcelonie na kierunku International Culture Cooperation and Management, gdzie napisał prace o profesji menedżera kultury w kontekście polskim i europejskim. Od kilkunastu lat zajmuje się działalnością w sferze kultury, w szczególności w zakresie menedżmentu
i animacji kultury, zarządzania projektami kulturalnymi i edukacji kulturalnej, a od kilku lat także działalnością w obszarze programów europejskich. Jest dyrektorem Festiwalu Filmów Kultowych, był pomysłodawca i dyrektorem I Kongresu Menedżerów Kultury, koordynatorem wielu projektów badawczych, społecznych i kulturalnych, doświadczonym szkoleniowcem (ponad 350 dni szkoleniowych).

Koszt
Udział w jednym szkoleniu – 250 zł netto.

Kontakt 
Centrum Edukacji i Animacji
tel. 32 201 77 78
szkolenia[małpa]rik.katowice.pl

Akademia Kadr Kultury Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach to kompleksowy cykl szkoleniowy, który przygotuje do pracy w kulturze i wyposaży w narzędzia, kompetencje i wiedzę niezbędną dla każdego działacza kultury. Zostań jej absolwentem i otrzymaj certyfikat!

Uzyskaj certyfikat ukończenia Akademii Kadr Kultury i weź udział w jednym bezpłatnym szkoleniu! Zapisz się do udziału w 5 szkoleniach (piąte darmowe), zachęcamy do kontaktu: szkolenia[małpa]rik.katowice.pl lub zadzwoń: 32 201 77 78.