4 kwietnia 2019

Szkolenie – nowe przestrzenie w kulturze. Idea otwartej instytucji kultury

Szkolenie odbędzie się w dniach 11 i 12 czerwca 2019 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Aktywność obywatelska, współpraca i komunikacja społeczna to niezbędne elementy nowoczesnej instytucji kultury. Szkolenie wyposaży uczestników w wiedzę, metody i narzędzia stymulujące do poszerzania dostępu do organizacji kultury. Nasz ekspert pokaże jak identyfikować lokalne potencjały, rozpoznawać przeszkody i bariery dla rozwoju współpracy na rzecz rozwoju społecznego, a także popularyzować nowoczesne metody edukacji kulturowej.

Pełen program szkolenia można pobrać poniżej. Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia (do pobrania) i odesłać ją na  adres: szkolenia@rik.katowice.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 7.06.2019 roku.

Dla kogo?
Animatorzy i edukatorzy kulturowi, twórcy, nauczyciele, freelancerzy, pracownicy działów merytorycznych domów, ośrodków i centrów kultury, urzędnicy samorządowi.

Korzyści
Uczestnicy pozyskają wiedzę z zakresu wyznaczania kierunków lokalnej polityki kulturalnej, modelu pracy organizacji opartego o diagnozy społeczne i ewaluacje działań, a także budowania wielopoziomowych relacji społecznych i międzysektorowych koalicji na rzecz poszerzenia pola oddziaływania lokalnej instytucji kultury.

Prowadzenie:
Maciej Zygmunt – kierownik kreatywny działu badawczo-rozwojowego Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Organizator programów edukacyjnych oraz projektów badawczych i etnograficznych. Konsultant samorządowych polityk publicznych, autor diagnoz potencjałów kulturotwórczych w Programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne”, koordynator programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018” w województwie śląskim. Ekspert w projektach m.in.: Narodowego Centrum Kultury, Małopolskiego Instytutu Kultury, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Współpracownik Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz ogólnopolskiego stowarzyszenia animatorów kultury Forum Kraków. Absolwent Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

KOSZT
Udział w jednym szkoleniu – 250 zł netto.

KONTAKT
Centrum Edukacji i Animacji
tel. 32 201 77 78
szkolenia@rik.katowice.pl

Akademia Kard Kultury to cykl kilkunastu szkoleń realizowanych przez dział Centrum Edukacji i Animacji. Ciekawa tematyka proponowanych szkoleń nie tylko przygotowuje do pracy w kulturze, ale również poszerza wiedzę i kompetencje oraz wyposaża w narzędzia niezbędne każdemu pracownikowi sektora kultury.

Dla każdej osoby, która weźmie udział w czterech szkoleniach cyklu – udział w piątym szkoleniu jest bezpłatny. Absolwenci Akademii otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

Zachęcamy do kontaktu: szkolenia@rik.katowice.pl lub zadzwoń: 32 201 77 78, 32 201 77 79.