20 lutego 2019

Szkolenie – WCAG – standardy i wytyczne. Dostępność w instytucjach kultury

Trzecie szkolenie w ramach cyklu Akademia Kadr Kultury dotyczyć będzie standardów i wytycznych WCAG oraz zapewnienia każdemu dostępności w instytucjach kultury. Szkolenie odbędzie się w dniach 20 i 21 marca 2019 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Nowy projekt ustawy „O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”, nakłada na instytucje kultury obowiązek przygotowania materiałów cyfrowych zgodnie z międzynarodowymi standardami dostępności. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze sposobami przygotowania materiałów reklamowych, imprez kulturalnych oraz dokumentów cyfrowych w taki sposób, aby każdemu uczestnikowi umożliwić dostęp do informacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto każdy organizator wydarzenia (wystawy, wernisażu, koncertu, widowiska, konferencji, seminarium, itp.) jest zobowiązany, aby uczestnicy mieli zapewniony dostęp do miejsca wydarzenia bez barier architektonicznych i cyfrowych.

Pełen program szkolenia można pobrać pod linkiem. Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia (do pobrania) i odesłać na ją adres: szkolenia@rik.katowice.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 15.03.2019 roku.

Dla kogo?
Animatorzy i managerowie kultury, przedstawiciele instytucji kultury i sztuki, pracownicy działu PR, trenerzy i szkoleniowcy kulturalno-oświatowi, pracownicy bibliotek i świetlic, osoby zainteresowane podnoszeniem kompetencji.

Korzyści
Uczestnicy zdobędą umiejętność efektywnego organizowania wydarzeń w taki sposób, aby zarówno animatorzy jak i uczestnicy mieli w pełni dostęp do materiałów promocyjnych, widowisk, wystaw w muzeach i galeriach, itp. Zapoznają się z technikami i strategiami poprawnego przygotowania materiałów promocyjnych (tj. plakaty, broszury, filmy), szkoleniowych (m.in. dokumenty i prezentacje multimedialne) i innych, w oparciu o zasady i wytyczne WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Dowiedzą się również jak wdrożyć dobre praktyki do samodzielnego przygotowania poprawnych dokumentów cyfrowych w formatach doc/docx, ppt/pptx, Excel, PDF.

Prowadzenie:
Izabela Mrochen – ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w 1995 r., następnie w 1998 r. studia z zakresu języka angielskiego na Wydziale Filologicznym (Uniwersytet Śląski). W 2009 r. obroniła pracę doktorską, związaną z badania językoznawczymi. Swoje zainteresowania związane z tłumaczeniem napisów do filmów, jak również sposobem przygotowania dubbingu, pogłębiała na Uniwersytecie w Kopenhadze pod koniec lat 90-tych. Ponadto przeprowadziła prace badawcze w siedzibie telewizji Canal+ w Warszawie oraz w Telewizji Katowice. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki (Uniwersytet Śląski). Swoje zainteresowania ponownie skupiła wokół problematyki związanej z tłumaczeniem napisów oraz wykorzystania najnowszej technologii komputerowej, w szczególności narzędzi CAT (Computer Assisted/Aided Tools). Od 2012 r. uczestniczka warsztatów związanych z przygotowaniem audiodeskrypcji do filmów i dzieł plastycznych. Współautorka „Metodologii badania dostępności strony www dla osób niepełnosprawnych, starszych i innych narażonych na wykluczenie cyfrowe w oparciu o WCAG 2.0” dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego w latach 2014-2020. W 2016 r. otrzymała certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności audytowania stron zgodnie z WCAG 2.0 nadanym przez University of South Australia oraz Media Access Australia.

KOSZT
Udział w jednym szkoleniu – 250 zł netto.

KONTAKT
Centrum Edukacji i Animacji
tel. 32 201 77 78
szkolenia@rik.katowice.pl

Akademia Kard Kultury to cykl kilkunastu szkoleń realizowanych przez dział Centrum Edukacji i Animacji. Ciekawa tematyka proponowanych szkoleń nie tylko przygotowuje do pracy w kulturze, ale również poszerza wiedzę i kompetencje oraz wyposaża w narzędzia niezbędne każdemu pracownikowi sektora kultury.

Dla każdej osoby, która weźmie udział w czterech szkoleniach cyklu – udział w piątym szkoleniu jest bezpłatny. Absolwenci Akademii otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

Zachęcamy do kontaktu: szkolenia@rik.katowice.pl lub zadzwoń: 32 201 77 78.