14 października 2019

Szkolenie: zamknięcie roku 2019

Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie dla głównych księgowych, tym razem poświęcone przygotowaniu do zamknięcia roku 2019. Szkolenie odbędzie się w dniu 19.11.2019 w godzinach 10.00-15.00 w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.  

Cel szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami rozwiązań w polityce rachunkowości dotyczących zasad ewidencji, amortyzacji i inwentaryzacji majątku trwałego.
  • Zasady ewidencji wyposażenia, metody i częstotliwość kontroli objętego ewidencją pozabilansową wyposażenia / niskocennych środków trwałych po 1.01.2019 r.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Uzyskanie informacji dotyczących ustalania progów wartościowych, asortymentowych
    w zakresie ewidencji środków trwałych
  • Możliwości stosowania uproszczeń w zakresie ewidencji, amortyzacji oraz kontroli wyposażenia objętego ewidencja pozabilansową w oparciu o kryterium istotności
  • Ustalenie elementów wpływających na wartość początkową i kosztów zwiększających nakłady 

Koszt szkolenia: 330  zł brutto od osoby

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.11.2019

Prowadząca: Urszula Pietrzak – biegły rewident nr 7135, praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „FK-BAD” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” z 2017 roku,  „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” z 2012 r. wydane przez ODDK w Gdańsku.

 

Koordynator szkolenia:

Jarek Bednarczyk, jbednarczyk@rik.katowice.pl  telefon: 32/ 201 77 78.

 

ZGŁOSZENIA: aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić i podpisać KARTĘ ZGŁOSZENIA (POBIERZ) wraz z klauzulą i odesłać ją na adres: jbednarczyk@rik.katowice.pl najpóźniej do 15.11.2019 r.