12 lutego 2019

Szkolenie – zarządzanie projektem kulturalnym

Najbliższe szkolenie w ramach cyklu Akademia Kadr Kultury dotyczyć będzie zarządzania projektem kulturalnym. Szkolenie odbędzie się w dniach 27 i 28 lutego 2019 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Jak sprawnie i skutecznie realizować projekty kulturalne od fazy pomysłu, przez realizację, aż do zamknięcia? Jak wykorzystać do tego nowoczesne metodologie? Celem szkolenia jest wskazanie, jak można stosować znane z biznesu podejście projektowe w sektorze kultury.

Pełen program szkolenia można pobrać pod linkiem. Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia (do pobrania) i odesłać na ją adres: szkolenia@rik.katowice.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 22.02.2019 roku.

Dla kogo?
Kierownicy i pracownicy instytucji różnych działów, członkowie zespołów projektowych, animatorzy i menedżerowie kultury.

Korzyści
Uczestnicy poznają zasady przygotowania projektów, będą mogli rozwinąć swoje umiejętności w zakresie samodzielnego zarządzania projektem kulturalnym.

Prowadzenie:
Tomasz Szabelski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Uniwersytet Śląski oraz studiów MBA (Master of Business Administration) na University of Illinois, gdzie obronił pracę z zakresu Corporate Social Responsibility (społecznej odpowiedzialności biznesu). Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie w Barcelonie na kierunku International Culture Cooperation and Management, gdzie napisał pracę o profesji menedżera kultury w kontekście polskim i europejskim. Od kilkunastu lat zajmuje się działalnością w sferze kultury, w szczególności w zakresie menedżmentu i animacji kultury, zarządzania projektami kulturalnymi i edukacji kulturalnej, a od kilku lat także działalnością w obszarze programów europejskich. Jest dyrektorem Festiwalu Filmów Kultowych, był pomysłodawcą i dyrektorem I Kongresu Menedżerów Kultury, koordynatorem wielu projektów badawczych, społecznych i kulturalnych, doświadczonym szkoleniowcem (ponad 350 dni szkoleniowych). Tomasz Szabelski jest absolwentem programu trenerskiego firmy szkoleniowej „Nowe Motywacje” z Krakowa, programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności EURO NGO, absolwentem Institute of Leadership and Management, absolwentem Akademii Outplacementu. Ukończył także kursy „Managaing The Arts. Cultural Organizations in Transitions” (Goethe Institute i Leuphana Univewrsity of Luneberg) oraz “Developing Business Models – Cultural Academy Skills” (British Council, Goldmith University of London, Audiency Agency i Narodowe Centrum Kultury). Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa, wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Kultury, członek Rady Fundacji Filmowej Kazimierza Kutza oraz Rady Programowej Fundacji “Kreatywator”. Był członkiem Rady Programowej ds. starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w Katowicach. Współpracownik Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu organizacji eventów w biznesie.

KOSZT
Udział w jednym szkoleniu – 250 zł netto.

KONTAKT
Centrum Edukacji i Animacji
tel. 32 201 77 78
szkolenia@rik.katowice.pl

Akademia Kard Kultury to cykl kilkunastu szkoleń realizowanych przez dział Centrum Edukacji i Animacji. Ciekawa tematyka proponowanych szkoleń nie tylko przygotowuje do pracy w kulturze, ale również poszerza wiedzę i kompetencje oraz wyposaża w narzędzia niezbędne każdemu pracownikowi sektora kultury.

Dla każdej osoby, która weźmie udział w czterech szkoleniach cyklu – udział w piątym szkoleniu jest bezpłatny. Absolwenci Akademii otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

Zachęcamy do kontaktu: szkolenia@rik.katowice.pl lub zadzwoń: 32 201 77 78.