7 listopada 2019

Szkolenie: zielona instytucja kultury

Nasz wpływ na otaczający świat przynosi coraz bardziej odczuwalne konsekwencje. Pojawia się pytanie, co można zrobić, aby te zmiany spowolnić? Czy instytucje kultury mogą mieć w tym udział? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista – NATURAlnie! Zapraszamy zatem instytucje kultury do obrania nowego, przyjaznego środowisku kursu, tym samym uzupełniając filozofię samej instytucji o proekologiczne zarządzanie.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w dniach 27-28.11.2019 r. 

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów instytucji kultury, edukatorów i animatorów, kierowników działów i wszystkich, którzy widzą potrzebę działania na rzecz minimalizowania wpływu człowieka na środowisko.

Korzyści dla uczestników
– nabycie refleksji nt. roli instytucji kultury w czasie zmian klimatycznych,
– inspiracja do działań edukacyjno-animacyjnych, a także programowych związanych z edukacją ekologiczną,
– wiedza o podstawowych i możliwych działaniach gotowych do wdrożenia wśród pracowników instytucji,
– obniżenie zużycia mediów w instytucji,
– wspólnie wypracowanych zielony dekalog, czyli rekomendacje do wdrożenia w instytucji,
– przekazanie listy literatury i filmów do pogłębienia wiedzy.

Kartę zgłoszenia prosimy wypełnić, podpisać i odesłać na adres: szkolenia[małpa]rik.katowice.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.11.2019 roku.

Program – POBIERZ PEŁEN PROGRAM
I. Budowanie świadomości i działań przyjaznych środowisku w obrębie instytucji (co znaczy być eko, ekoSWOT, ekoDEKALOG).
II. Programowanie działań promujących ekopostawy wśród mieszkańców/odbiorców działań instytucji (przykłady działań proekologicznych, budowanie programu edukacji ekologicznej, myślenie o środowisku w ramach działań, które nie poruszają tematyki ekologicznej).
III. Odpowiedzialność społeczna instytucji (współpraca lokalna, inspirowanie do działań proekologicznych, dobre praktyki i korzyści)

Prowadzące:

Joanna Tabaka – trenerka, ekspertka ds. promocji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury. Studiowała Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Umeå Universitet w Szwecji. Od 10 lat  związana z warszawskimi instytucjami i projektami kulturalnymi: m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia, TR Warszawa, Teatr Żydowski, Instytut Teatralny. Jest certyfikowanym koordynatorem wolontariatu kulturalnego. Od 3 lat  związana z Urzędem m.st. Warszawy w zakresie komunikacji i promocji projektów senioralnych w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych.

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przeprowadziła ponad 100 warsztatów i spotkań z zakresu promocji kultury oraz audience development m.in. dla lokalnych domów kultury, bibliotek, teatrów i muzeów w całej Polsce. Od 2015 roku, dzieli się swoimi przemyśleniami, wątpliwościami i dobrymi praktykami o tym, jak stawać się instytucją przyjazną widzowi na stronie www.facebook.pl/widoknawidownie. Jej życiową misja jest przełamywanie barier w dostępie do kultury, m.in. poprzez edukację i podnoszenie kompetencji pracowników instytucji.

Martyna Cziszewska – Klejnowska – Architektka krajobrazu, prezeska Fundacji Kulturotwórczej „Grupa W Działaniu”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016, autorka koncepcji BIENNALE NIEUŻYTKÓW. Współpracowała m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacją Na Miejscu czy Fundacją Stocznia. Realizuje projekty z zakresu edukacji artystycznej, kulturalnej i przestrzennej. Brała udział w wielu projektach dotyczących współtworzenia przestrzeni publicznej, a także pracowała w zespołach odpowiedzialnych za konsultacje społeczne zielonych przestrzeni miejskich.

Koszt
Udział w jednym szkoleniu – 250 zł netto.

Kontakt 
Centrum Edukacji i Animacji
tel. 32 201 77 78
szkolenia[małpa]rik.katowice.pl

Akademia Kadr Kultury Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach to kompleksowy cykl szkoleniowy, który przygotuje do pracy w kulturze i wyposaży w narzędzia, kompetencje i wiedzę niezbędną dla każdego działacza kultury. Zostań jej absolwentem i otrzymaj certyfikat!

Pełen program Akademii Kadr Kultury już wkrótce.

Uzyskaj certyfikat ukończenia Akademii Kadr Kultury i weź udział w jednym bezpłatnym szkoleniu! Zapisz się do udziału w 5 szkoleniach (piąte darmowe), zachęcamy do kontaktu: szkolenia[małpa]rik.katowice.pl lub zadzwoń: 32 201 77 78.