19 grudnia 2023

XXVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego | 22.03

Za nami Finał XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. 22 marca 2024 r. w Sali Sejmu Śląskiego kilkunastu finalistów wygłosiło swoje 5-minutowe przemówienia nawiązujące do hasła: „Przyszłości nie należy się bać. Do przyszłości należy się przygotować”.

Decyzją jury w składzie: prof. dr hab. Renata Przybylska (przewodnicząca jury), dr hab. Danuta Krzyżyk, dr Agnieszka Kania, dr Krystian Węgrzynek, Michał Koźlik – I miejsce zdobyła Amelia Goc, II miejsce – Kacper Gołąb, III miejsce – Bogna Jiravska.

Nagrodę specjalną otrzymała Kaja Zeman, wyróżniono Matyldę Marczak.

Z kolei Nina Hojowska otrzymała Nagrodę Związku Górnośląskiego, a Kacper Ciupak –Stowarzyszenia Twórczej Edukacji Polonistycznej STEP.

Obie organizacje były Partnerami Instytutu, wspierającymi organizację konkursu.

Składamy serdeczne gratulacje uczestnikom oraz laureatom!

Nagrodą za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca jest wycieczka do Parlamentu Europejskiego, zorganizowana przez Izabela Kloc – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Laureaci otrzymali również karty podarunkowe oraz pamiątkowe statuetki.

 

________________________

Konkurs skierowany był do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadanie polegało na wygłoszeniu 5-minutowego przemówienia, nawiązującego do hasła przewodniego konkursu. W 2024 roku tym hasłem było zdanie: „Przyszłości nie należy się bać. Do przyszłości należy się przygotować”.

________________________

Głównym celem konkursu jest motywowanie młodych ludzi do pielęgnowania języka ojczystego oraz edukacja na rzecz polszczyzny i jej miejsca we współczesnym życiu publicznym.

Twórcą idei i inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego jest Związek Górnośląski w Katowicach. Jako wieloletni Organizator Konkursu konsekwentnie budował jego unikatowy charakter i prestiż.

Na mocy porozumienia ze Związkiem Górnośląskim od 2015 roku rolę organizatora przejął Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego, wzbogacając formę konkursu o szereg działań edukacyjnych.

________________________

Konkurs był dwuetapowy.

Eliminacje regionalne przeprowadziły następujące ośrodki:

– Centrum Pedagogiczne Dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie,

– Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej w Krakowie,

– Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu,

– Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

– I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach,

– Rzeszowski Dom Kultury Filia Pobitno,

– Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,

– XLVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie,

– Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

 

Partnerami Regionalnego Instytutu Kultury im. Wojciecha Korfantego wspierającymi organizację konkursu są: Związek Górnośląski w Katowicach oraz Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej w Krakowie.

________________________

Honorowy patronat nad Konkursem objęli:

– Minister Edukacji i Nauki,

– Marszałek Województwa Śląskiego,

– Wojewoda Śląski,

– Śląski Kurator Oświaty w Katowicach,

– Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

– Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– Rada Języka Polskiego w Warszawie.

 

Patronat medialny:

– Radio Katowice,

– TVP 3 Katowice.

 

 

 

 

Koordynator organizacyjny projektu:
Malwina Wojtala – Kierownik Działu Historii,
+48 32 201 77 67, m.wojtala@instytutkorfantego.pl

Organizatorzy:
Jacek Kowalski-Krawczyk – Specjalista ds. animacji i współpracy kulturalnej – instruktor, +48 32 201 77 79, j.kowalskikrawczyk@instytutkorfantego.pl

dr Michał Sikora – Specjalista ds. wydawnictw i badań naukowych,
+48 32 201 77 67, m.sikora@instytutkorfantego.pl

Szczegółowy regulamin można pobrać poniżej.