19 grudnia 2023

XXVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego | 22.03

Instytut im. Wojciecha Korfantego ogłasza rozpoczęcie XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego (OKK).

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia, nawiązującego do hasła przewodniego konkursu. W 2024 roku tym hasłem będzie zdanie: „Przyszłości nie należy się bać. Do przyszłości należy się przygotować”.

Głównym celem konkursu jest motywowanie młodych ludzi do pielęgnowania języka ojczystego oraz edukacja na rzecz polszczyzny i jej miejsca we współczesnym życiu publicznym.

Twórcą idei i inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego jest Związek Górnośląski w Katowicach. Jako wieloletni Organizator Konkursu konsekwentnie budował jego unikatowy charakter i prestiż.

Na mocy porozumienia ze Związkiem Górnośląskim od 2015 roku rolę organizatora przejął Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego, wzbogacając formę konkursu o szereg działań edukacyjnych.

 

Konkurs jest dwuetapowy.

Eliminacje regionalne przeprowadzą następujące ośrodki:

– Centrum Pedagogiczne Dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie,

– Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej w Krakowie,

– Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu,

– Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

– I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach,

– Rzeszowski Dom Kultury Filia Pobitno,

– Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,

– XLVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie,

– Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

 

Finał OKK odbędzie się 22 marca 2024 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Specjalnie wybrane Jury wyłoni laureatów i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.

Nagroda w finale za zajęcie trzech pierwszych miejsc: wycieczka do Parlamentu Europejskiego zorganizowana przez Biuro Europoseł Izabeli Kloc.

Partnerami Regionalnego Instytutu Kultury im. Wojciecha Korfantego wspierającymi organizację konkursu są Związek Górnośląski w Katowicach oraz Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej w Krakowie.

 

Honorowy patronat nad Konkursem objęli:

– Minister Edukacji i Nauki,

– Marszałek Województwa Śląskiego,

– Śląski Kurator Oświaty w Katowicach,

– Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

– Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– Rada Języka Polskiego w Warszawie.

 

Zgłoszenia z rejonu województwa śląskiego należy kierować do specjalisty
Centrum Animacji i Edukacji Instytutu, Jacka Kowalskiego-Krawczyka,
+48 32 201 77 79, j.kowalskikrawczyk@instytutkorfantego.pl.

 

W celu wzięcia udziału w eliminacjach regionalnych prosimy o zapoznanie się z informacjami i plikami (regulamin, karta zgłoszenia) dostępnymi pod poniższym linkiem (Eliminacje Regionalne XXVI OKK w Katowicach):

 

 

 

Koordynator organizacyjny projektu:
Malwina Wojtala – Kierownik Działu Historii,
+48 32 201 77 67, m.wojtala@instytutkorfantego.pl

Organizatorzy:
Jacek Kowalski-Krawczyk – Specjalista ds. animacji i współpracy kulturalnej – instruktor, +48 32 201 77 79, j.kowalskikrawczyk@instytutkorfantego.pl

dr Michał Sikora – Specjalista ds. wydawnictw i badań naukowych,
+48 32 201 77 67, m.sikora@instytutkorfantego.pl

Szczegółowy regulamin można pobrać poniżej.