13 maja 2022

ZŁOTY MEDAL dla MobiDIG na INTARG!

Z wielką radością dzielimy się wieścią o przyznaniu nam złotego medalu  XV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®2022, za nasz innowacyjny projekt Mobilne Centrum Digitalizacji MobiDIG. 

W dniach 11-12 maja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się XV jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG ® 2022. INTARG® to spotkanie świata nauki i biznesu, w czasie którego w tym roku zaprezentowano około 300 wynalazków i innowacji z 20 rożnych krajów. Instytut Korfantego również znalazł się w tym prestiżowym gronie i co więcej – został doceniony i uhonorowany złotym medalem!

MobiDIG już niebawem wystartuje z nieodpłatną digitalizacją dziedzictwa materialnego i niematerialnego takiego jak fotografie, stroje, książki, pamiątki, ale także zwyczaje, tradycje, czy historia mówiona. Największym walorem naszej pracowni digitalizacyjnej jest to, że jest ona mobilna – podróżuje z miejsca na miejsce i dociera wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba, a profesjonalny i nowoczesny sprzęt wiezie ze sobą i na miejscu dokonuje skanów. Zdigitalizowane zasoby będą udostępnione publicznie na portalu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, zarządzanej przez Bibliotekę Śląską.

Złoty medal został przyznany Instytutowi Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego – na ręce kierownika projektu Mobilne Centrum Digitalizacji – Łukasza Dziuby. Idea tej innowacyjnej pracowni digitalizacyjnej sięga czasów, gdy dyrektorem ówczesnego Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach był Adam Pastuch – pomysłodawca i autor nazwy MobiDIG, który wokół swojej koncepcji zebrał zespół doświadczonych i zaprawionych w wielu badaniach etnograficznych specjalistów. Innowacja zaczęła nabierać coraz wyraźniejszych kształtów. Krokiem milowym przedsięwzięcia było podpisanie w 2021 roku przez prof. Zygmunta Woźniczkę, dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, umowy na dostawę samochodu. Lada moment, dzięki ciężkiej pracy wielu osób i wytrwałości, zaczniemy przecierać digitalizacyjne szlaki w terenie w województwie śląskim.

MobiDIG Mobilne Centrum Digitalizacji to element projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa II. Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.