O konkursie

Konkurs Ziemia – Człowiek – Dzieło

Zapraszamy absolwentów studiów artystycznych i historycznych do udziału w konkursie na pracę magisterską lub licencjacką na temat plastyka, fotografika lub architekta, którego życie i twórczość związane były z terenem województwa śląskiego.

Chcemy zachęcić studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni do szerszego podejmowania tematyki lokalnej oraz promować wiedzę o dorobku artystycznym twórców związanych z województwem śląskim.

Nagrodzona praca zostanie opublikowana w ramach serii „ZIEMIA–CZŁOWIEK–DZIEŁO”, wydawanej przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

W ostatnim roku w ramach tej serii okazała się publikacja autorstwa Ireny Kontny pt. „Pędzlem i dłutem. O twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora (1918–1989)”. KUP PUBLIKACJĘ!

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2019

Poniżej wszystkie niezbędne dokumenty: