O magazynie

Magazyn Fabryka Silesia

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (a wcześniej Regionalny Instytut Kultury w Katowicach) był wydawcą magazynu Fabryka Silesia, wydawnictwa społeczno-historyczno-kulturalne dotyczącego Śląska. Autorzy publikacji w „Fabryce Silesia” podejmowali tematy dokonujących się zmian, które były odczuwane, lecz często nierozpoznane i niezrozumiałe. Analizie i refleksji poddawane było to, co powszechnie nazywane jest fenomenem kulturowym regionu. Formuła magazynu łączyła eseistykę z publicystyką, a poszczególne numery miały charakter monograficzny.

Pierwszym redaktorem naczelnym i współzałożycielem „Fabryki Silesia” był Jan F. Lewandowski, a następie Krzysztof Karwat. Fabryka Silesia była wydawana w latach 2012-2018.